Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
 Στη προσπάθεια μου να διευκρινήσω ποιά είναι τα στοιχεία που διαθέτουμε  και ποιά τα στοιχεία που μας λείπουν σε σχέση με τη μελισσοκομία έκανα αίτημα παροχής στοιχείων στο υπουργείο παραγωγικής ανασυγκρότησης , περιβάλλοντος και ενέργειας, αγροτικής ανάπτυξης, συγκεκριμένα στο τμήμα ηλεκτρονικής απάντησης αιτημάτων έτσι για να δοκιμάσω τη δομή του και τη πληρότητα των στοιχείων.
Η απάντηση ήταν άμεση το βράδυ έκανα την εισαγωγή του αιτήματος από το σπίτι μου το πρωί έλαβα στο κινητό μου την ηλεκτρονική διεύθυνση της απάντησης στο αίτημα μου.

Σας παραθέτω ολόκληρο το αίτημα και την απάντηση ώστε να δούμε μαζί τι κατέχουμε και τι όχι ως συνεισφορά στους ειδικούς ώστε να δρομολογήσουν την έρευνα των στοιχείων που πρώτιστα σε κείνους χρειάζονται για να χαράξουν την παραγωγική στρατηγική τους.

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ:
 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

http://www.minagric.gr/images/stories/logo/logo.png
Επισυνάπτονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από την αρμόδια Υπηρεσία
μας.
Σας επισημαίνουμε ότι αφενός τα εν λόγω στοιχεία είναι εκτιμήσεις που
λαμβάνονται από όσες αρμόδιες Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της χώρας ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και
αφετέρου, ο βαθμός αξιοπιστίας τους ποικίλει και δεν μπορεί να θεωρείται
 πάντοτε δεδομένοςΑς σημειώσουμε κάποιες παρατηρήσεις που ίσως βοηθήσουν να κωδικοποιήσουμε κάποιες προτάσεις βελτίωσης του συστήματος:

Ότι δεν μετριέται  δεν διοικείται!  επειδή δεν μπορεί να γίνει σωστός προγραμματισμός χωρίς στοιχεία ακριβή και πλήρη έγκαιρα και αξιόπιστα,  επομένως δεν μπορεί να διορθωθεί το πρόγραμμα κι ως εκ τούτου δεν λειτουργεί η οργάνωση. Τότε είναι η όλη κατάσταση απλά στη τύχη, αλλά αυτό σημαίνει ότι τότε δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα ούτε καν παραγωγικότητα.

Πρώτο μέλημα μας η ακριβής καταγραφή των στοιχείων κάθε είδους μέχρι λεπτομέρειας.
Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι στοιχεία διαθέτουμε:

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΣΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ;

Τα στοιχεία που βλέπω στον πίνακα είναι μέχρι το 2013 κι έχουμε 2015.
Συμπέρασμα τα στοιχεία του 2014 δεν έχουν μαζευτεί ακόμη, δηλαδή αργούν να μαζευτούν.
Άρα δεν γίνεται ηλεκτρονικά η ενημέρωση των στοιχείων και οι υπηρεσίες δεν μαζεύουν τα στοιχεία ούτε εγκαίρως  ούτε πλήρως - το ούτε ακριβώς και ούτε αξιόπιστα το διευκρίνησαν από την υπηρεσία του υπουργείου-.

Συμπέρασμα πρώτο: τα στοιχεία δεν μαζεύονται στη πηγή τους όπως αρμόζει ώστε να είναι 
Ακριβή, Πλήρη, 'Εγκαιρα και το κυριότερο Αξιόπιστα.
Πως μπορεί να επιλυθεί αυτό;
Οι καρτέλες εισαγωγής των στοιχείων θα πρέπει να είναι:

1.Αναλυτικές και  λεπτομερείς φτιαγμένες από ειδικούς ώστε να είναι πλήρεις και εύστοχες.
Τώρα ακόμη κι ένας ερασιτέχνης βλέπει πως λείπουν σημαντικοί τομείς στοιχείων.

2.Να είναι περιοδικές ετήσιες -ή εξαμηνιαίες- και
Όχι όπως γίνεται τώρα οι μεν ερασιτέχνες δεν δίνουν στοιχεία οι δε επαγγελματίες ενημερώνουν κάθε φορά που ανανεώνουν το βιβλιάριο τους.
Θα πρέπει να έχουν όλοι βιβλιάριο ερασιτέχνες και επαγγελματίες ώστε να καταγράφονται και να ταυτοποιούνται τα στοιχεία.Το βιβλιάριο να ενέχει θέση όχι άδειας αλλά ταυτότητας παραγωγού.
Πράγμα που σημαίνει δωρεάν έκδοση και ανανέωση κάθε είδους βιβλιαρίου με υποχρέωση μόνο παροχής στοιχείων αναλυτικά πλήρη ακριβή και έγκυρα.

3.Να καταγράφονται άμεσα ηλεκτρονικώς με ηλεκτρονική υπογραφή του δηλούντος αυτό εξασφαλίζει δύο τινά ότι είναι 'έγκαιρες και έγκυρες όπως κάθε είδους ταυτότητα.

4.Να είναι συνδεδεμένες με το πρόσωπο που δηλώνει τη πληροφορία όσο και αυτό που τη καταγράφει με επίγνωση ότι θα διασταυρωθούν τα στοιχεία τόσο για τον καταγράφοντα υπάλληλο όσο και τον μελισσοκόμο. Εδώ οι διασταυρώσεις δίνουν αποτέλεσμα όσον αφορά την αξιοπιστία.
Λόγου χάρη η εφορία δίνει τον αριθμό των δηλωμένων κυψελών και των εσόδων τους μέσω των δηλώσεων του παραγωγού αλλά και των προιόντων που πούλησε ο επαγγελματίας και των ειδών που αγόρασε.Έτσι η διασταύρωση δίνει που γίνεται το λάθος άθελα ή ηθελημένα.
Το τι κάνει ιδιωτικώς καθένας δεν ενδιαφέρει το κράτος όμως τι κάνει παραγωγικώς   ενδιαφέρει λεπτομερώς για πολλούς λόγους κυρίως στρατηγικής και προγραμματισμού.

5.Να αποσυνδέονται οι πληροφορίες από τα πρόσωπα μέσω κωδικού-ίχνους ώστε να είναι μεν ανιχνεύσιμα αλλά όχι στο κάθε τυχαίο όπως συμβαίνει μέσω υπολογιστών .
Μια τέτοια μηχανοργάνωση μπορεί να φτάσει να γίνει εξαιρετικά λεπτομερής σε επίπεδο να διασυνδέονται τα μελισσοκομεία ή  ακόμα και οι κυψέλες- με πληροφορίες από αισθητήρες ταυτότητας, θέσης, θερμοκρασίας, βάρους κλπ- διασύνδεση που ήδη λειτουργεί σε ιδιωτικό επίπεδο και μπορεί να επεκταθεί και  με το κεντρικό σύστημα πληροφοριών αν το θέλει κανείς εφόσον θα έχει όφελος γνωρίζοντας που είναι τα μελίσσια , πως είναι από βάρος-παραγωγή από θερμοκρασία-πληθυσμό, τι γίνεται σωστά τι λάθος τι δεν πάει καλά που χρειάζεται βοήθεια ο παραγωγός και καταγραφή των στοιχείων που τον αφορούν στο τέλος του χρόνου με εισηγήσεις βελτίωσης.

Τώρα φαίνεται υπερβολικό αλλά όταν θα είναι -και για να είναι- η Ελληνική μελισσοκομία σε θέση αιχμής αυτό θα χρειαστεί, ώστε να βοηθιούνται οι παραγωγοί  από τις τοπικές υπηρεσίες π.χ. την αυτοδιοίκηση που θα καταγράφει και θα ελέγχει τους χώρους που δίνει για μελισσοκομεία για να είναι καθαροί και σωστοί:με σήμανση αρίθμηση με δρόμο νερό πυρασφάλεια και ασφάλεια, μέσω της πυροσβεστικής που ελέγχει προληπτικά  ή επιλαμβάνεται για  πυρκαγιά στα μελίσσια και τις δασικές περιοχές επομένως ή τη κτηνιατρική υπηρεσία που βλέπει την απόδοση και ελέγχει για αρρώστια ή για προβληματισμό του μελισσοκόμου από ελλείψεις γνώσης και ότι άλλο ή την αστυνομία για κλοπές  κι ότι   τέλος πάντων χρειάζεται.

Τα στοιχεία αυτά θα στέλνονται στη στατιστική υπηρεσία  όπου θα διασταυρώνονται σε σχέση με όλες τις κατευθύνσεις που χρειάζεται  και θα  αποστέλνονται σε όλες τις υπηρεσίες των εμπλεκομένων υπουργείων [εμπορίου, ανάπτυξης, οικονομίας κλπ]που θα τα εμπλουτίζουν διασταυρώνουν και θα τα επισημοποιούν, γνωστοποιόντας τα σε όλο το κόσμο που ενδιαφέρεται.

ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ;
-Σε όλη την Ελλάδα φαίνονται
συνολικός αριθμός μελισσοτρόφων   23.638
επαγγελματίες                                        7025                             
επαγγελματίες με ανω των 300κυψ.        801ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ;
-ερασιτέχνες                                         15322                 

ΤΙ ΡΑΤΣΑ ΜΈΛΙΣΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ;
- δεν αναγράφεται
Τα στοιχεία όμως δεν καταγράφουν γνώση που κι ένας ερασιτέχνης όπως εγώ γνωρίζει-όχι με ακρίβεια- ότι δηλαδή  οι μελισσοκόμοι στην Ελλάδα δουλεύουν με τρείς βασικά ράτσες:
Ελληνική Κεκρώπια, ποσοστό περίπου 70%[με τάση μείωσης]
Ελληνική Μακεδονική 20%, [με ταση αύξησης]
Ιταλική 10%[με τάση αύξησης]

ΠΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ;
-δεν αναγράφεται
αναγράφεται όμως πως υπάρχουν κυψέλες χωρίς πλαίσια 23147
άρα ο αριθμός είναι μεγαλύτερος αυτού αφού συνήθως οι χωρίς πλαίσιο κυψέλες είναι και σε ημιάγρια κατάσταση άρα βιολογικές.

ΠΟΣΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ;
-δεν αναγράφεται
όμως αναγράφεται το σύνολο των κυψελών όλων των μελισσοτρόφων  1.934.8655

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΛΑΓΚΣΤΡΟΔ, ΝΤΑΝΤΑΝΤ Η ΆΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ;
ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ;
-δεν αναγράφεται
Να πως πως εκτιμώ πως οι είναι κατα 90%  λαγκστρόδ
και το 10% ντανταντ
επίσης εκτιμώ πως το 99% αυτών είναι ξύλινες
και το 1% πλαστικές

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ;
-δεν αναγράφεται
εκτιμώ
το μεγαλύτερο μέρος είναι Πευκου και πευκοθύμαρο
μετά πολυποικιλιακό ανθέων
μετά εσπεριδοειδών
μετά θυμαριού
μετά ρείκι
μετά έλατο
κλπ

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΡΗΘΡΑΣ;
-δεν αναγράφεται

Με πρόχειρη εκτίμηση μια κυψέλη χωρίς πλαίσια μπορεί να δώσει το μισό της μέσης παραγωγής μελιού άρα η κηρήθρα που είναι περίπου στο 5% επιπλέον του βάρους του μελιού λόγω του κεριού θα μπορούσαμε να πούμε πως παράγεται  από 23147 κυψέλες επί 7 κιλά περίπου κηρήθρα μέσο όρο συνολικά 162.029 κιλά κηρήθρας.
Η δυναμική της παραγωγής είναι αυτή αλλά είναι ακριβής;
Δεν μπορούμε να πούμε αν δεν μετρήσουμε με ακρίβεια.
Έτσι στο περίπου μπορούμε να υπολογίσουμε χονδροειδώς και τα υπόλοιπα προιόντα αλλά είπαμε στο περίπου οι μετρήσεις στο περίπου και η αποτελεσματικότητα.Δεν έχει νόημα επομένως να κάνουμε υποθέσεις.

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΥΡΗΣ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΡΙΟΥ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΣ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ-ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΤΣΕΣ;-
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΏΝ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΛΗΣ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΣ;
-δεν αναγράφεται

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ:-ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΛΠ-;
-δεν αναγράφεται

Υπάρχουν πολλά να γίνουν όπως διαπιστώσαμε και είναι βασικά και πολύ σημαντικά για να καταστρωθεί εθνική στρατηγική παραγωγής.
Ευελπιστούμε σε ευήκοα ώτα.. !
η πηγή των πληροφοριών προέρχεται απο εδώ

3 σχόλια:

BEAR NEST είπε...

Νικόλα και εγώ είχα προσπαθήσει πριν από μερικούς μήνες να βγάλω συμπέρασμα από τα στοιχεία που δίνει το υπουργείο ή επεξεργάζονται τα πανεπιστήμια και το μόνο που μπόρεσα να ανακαλύψω με στατιστική ανάλυση είναι ότι αυτά τα στοιχεία είναι λανθασμένα και εικονικά.

Σου παραθέτω και τις τρεις αναρτήσεις του blog μου για να είναι σε γνώση σου το τι βρήκα μέσα σε αυτά http://melissoistories-greece.blogspot.gr/2014/12/greek-statistics-2004-2009-vol-i.html και http://melissoistories-greece.blogspot.gr/2014/12/greek-statistics-2004-2009-vol-ii.html καθώς και http://melissoistories-greece.blogspot.gr/2014/12/greek-statistics-2004-2009-vol-iii.html αποτελούν στοιχεία του 2004-2009 όπου φαίνεται ολοκάθαρα ότι η δουλειά που γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, αν δεν σου κάνει κόπο διάβασε τες.

Νίκος Καββαδάς είπε...

Ευχαριστώ πολύ -Ο Λάζαρος δεν είσαι; -σε πρόλαβε κι άλλος φίλος- αλλά βρε παιδιά τις είχα δημοσιεύσει κι εγώ και είχε γίνει και θέμα με την υπεύθυνη της στατιστικής υπηρεσίας.Πάντως καλύτερα να περισσεύει παρά να λείπε.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως που υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που παρατηρούν τις ελλείψεις και τις σημειώνουν επίσης, έτσι θα πιέσουμε να αλλάξει η κατάσταση.

BEAR NEST είπε...

Μπα Νικόλα για να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει να πέσει πυρηνική βόμβα χα χα χα.

Λάζαρος.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
Το φηφιακό βιβλίο για την αριθμητική και τη γεωμετρία

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

Τα βασικά (37) εργαλεία (33) ΒΙΝΤΕΟ (20) έξυπνα κόλπα (18) κυψέλη (16) μελισσοκομική ιστορία (16) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ (14) ανακοινώσεις (14) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (13) αυτοπροστασία (12) ΚΟΦΙΝΕΛΟ (11) SKEP (10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (10) το σύστημα μου (10) κατασκευές (9) οδηγίες (9) ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ (8) απόψεις (8) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (7) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ (7) ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ (7) Συσκευασίες μελιού (7) βιβλία (7) κυψελη (7) παραδοσιακή μελισσοκομία (7) Μελισσοκομική Πρακτική (6) κυψέλη άμστελ (6) περιβάλλον (6) συσκευασίες (6) το μελισσοκομείο μου (6) Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΑΝ ΕΜΠΕΥΣΗ (5) ΚΥΨΕΛΗ ΚΟΡΜΟΣ (5) βασιλικός πολτός (5) οικειακή διατροφική αυτάρκεια (5) παράξενα (5) συσκευασία (5) φυσική ζωή (5) 1.ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) ΓΥΡΗ (4) Γερμανική μελισσοκομεία (4) Ελληνική σοφία (4) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (4) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (4) ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) αποφθέγματα (4) δράσεις (4) εχθροί της μέλισσας (4) κοινωνία (4) νομικά θέματα (4) πολιτική (4) σκέψεις (4) το εργαστήρι του βασιλοτρόφου (4) ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ (3) ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (3) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (3) Ελλάδα (3) ΙΣΤΟΡΙΑ (3) ΚΟΣΜΗΜΑ (3) ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΗΣ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ (3) Πρόσωπα της Ελληνικής μελισσοκομίας (3) ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (3) ΤΟΠΙΑ (3) ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (3) ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΗΡΗΘΡΑΣ (3) ανέκδοτο (3) βότανα (3) διεθνώς (3) ιστοσελίδες μελισσοκομίας (3) μεταλλαγμένα (3) μεταφορικό μέσο μελισσοκόμων (3) πλαστική κυψέλη (3) προιόντα (3) TOP BAR (2) ΑΝΑΣΤΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΒΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (2) ΒΟΤΑΝΑ (2) ΓΕΩΡΓΙΑ (2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (2) Δημήτρης Καρακούσης (2) ΕΚΘΕΣΕΙΣ (2) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΗΣ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ (2) ΕΞΥΠΝΑ ΚΟΛΠΑ (2) Ηλεκτρονικό κατάστημα (2) Ημερολόγιο εμπειριών (2) ΚΗΦΗΝΑΣ (2) ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (2) Λευκάδα (2) ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (2) ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ (2) Μύθοι Αισώπου (2) ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (2) ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ (2) ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ (2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (2) ΠΡΟΠΟΛΗ (2) ΠΡΩΤΟΓΟΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (2) Πρόσωπα (2) Πρόσωπα της διεθνούς μελισσοκομίας (2) ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (2) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2) αλυσοπρίονο (2) βαρρόα (2) βιολογία (2) δηλητήριο μέλισσας (2) διαγωνισμοί (2) ενεργειακή αυτάρκεια (2) ενημέρωση (2) επιστήμη (2) ετήσιος απολογισμός (2) ευτράπελα (2) η μέλισσα (2) ιδιοκατασκευές (2) κοφίνια (2) κυψέλες (2) κυψέλη Αργώ (2) κυψέλη ανάστομη-τοπ μπαρ- (2) μελισσοκομική επιθεώρηση (2) νομοθεσία μελισσοκομίας (2) πλαστική κυψέλη Νικοτπλαστ (2) προμηθευτές (2) στατιστικά στοιχεία (2) τα προϊόντα μου (2) τιμές (2) τρύγος (2) υδρόμελο (2) φυλές μέλισσας (2) φυτά (2) Aσθένειες του μελισσιού (1) Huber Francois (1) Α (1) ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ (1) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1) ΑΝΤΛΙΑ ΚΡΙΟΣ (1) ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ (1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ (1) Αστείο (1) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (1) ΒΑΡΕΛΙ (1) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1) Βαρροική ακαρίαση (1) Γ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (1) ΔΙΕΘΝΩΣ (1) Διατροφή (1) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1) ΕΛΙΑ (1) ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ (1) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (1) ΕΞΥΠΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ (1) ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ (1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (1) ΕΡΓΑΤΡΙΑ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1) ΕΧΡ (1) Επικαιρότητα (1) Εργάτης πεύκου (1) ΖΑΧΑΡΟΖΥΜΑΡΟ (1) ΖΟΜΠΥ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ (1) Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (1) Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ (1) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ (1) Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΥ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ ΒΕΕΒΟΧ (1) ΘΥΡΙΔΑ (1) Θερμοβάρ (1) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (1) ΚΌΣΜΗΜΑ (1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1) ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ (1) ΚΕΡΙ (1) ΚΗΡΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ (1) ΚΟΤΕΤΣΙ (1) ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΟΜΠ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΚΤΙΣΤΗ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΠΗΛΙΝΗ (1) Κωστας Χαραλάς (1) ΛΙΩΣΙΜΟ ΚΕΡΙΟΥ (1) ΜΑΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΣΚΕΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΞΙΚΟ (1) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΜΥΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΡΩΕΣ (1) ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1) Μανίκης (1) Μελίσσια κι άνθρωπος (1) Μελίχρυσος (1) ΝΤΑΝΤΑΝΤ (1) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1) Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΟΡΕΣΤΑΔΑ (1) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (1) ΠΑΡΑΣΙΤΑ (1) ΠΗΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΘΕΤΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ APIMAYE (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΈΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (1) ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΏΝ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗ (1) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (1) ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ (1) Περιοδικά μελισσοκομίας (1) ΡΟΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΝΙΑ (1) ΣΙΚΕΛΙΑ (1) ΣΤΕΝΣΙΛ (1) ΣΤΟΧΟΙ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΝΤΕΡ (1) ΣΦΗΚΕΣ (1) ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΤΑΙΝΙΕΣ (1) ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ (1) ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΥ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑ-ΚΟΨΙΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ- (1) ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (1) ΥΠΟΔΟΜΗ (1) ΥΨΕΛΙ (1) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (1) ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ (1) ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (1) ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (1) ΦΩΛΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ (1) ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (1) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΕΡΙ (1) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ανακαλύψεις (1) αρρώστιες (1) ασκοσφαίρωση (1) ασφάλεια (1) βαμβακίαση πεύκου (1) βασιλισσοκελιά (1) βιολογική μελισσοκομία (1) βιοποικιλοτητα και απειλές (1) γλυκά (1) διατροφικά σκάνδαλα (1) εγκλωβισμός βασίλισσας (1) εκθέσεις-συνέδρια (1) εκλογές (1) εντατική γεωρία (1) εξ (1) επίκαιρα (1) εργαστήριο μελισσοκομικό (1) η μελισσοκομία (1) η παριζιάνικη κυψέλη (1) καθαρισμός εργαλείων (1) καυσιμο νερό (1) κινηματογράφος (1) κυψέλη επίδειξης Οντάριο (1) κυψελίδιο (1) κόψιμο μελισσιού (1) μέλισσα και περιβάλλον (1) μήνας του μέλιτος (1) μελισσοκομική ορολογία (1) μελισσοκομική χλωρίδα (1) μελισσοφάγος (1) μελιτογόνα έντομα (1) μελόκρασο (1) μικρό εργαστήρι της μέλισσας (1) μινιμαλιστική κυψέλη (1) μοντέλο πρόγνωσης μελιτοεκκρίσεων (1) μύγες και μέλι (1) νέοι μελισσοκόμοι (1) νομαδική κυψέλη (1) νοσεμίαση (1) ο επιγειος παράδεισος (1) οι τροφοδότες μου (1) οικονομία (1) παράσιτα (1) πελίτι (1) πλαστική κυψέλη beehive (1) πλαστική κυψέλη Τεκνοσέτ (1) ποιότητα (1) προιόντα κυψέλης (1) σερσένι (1) σκαθάρι (1) συνταγές με μέλι (1) συνταγή ζαχαροζύμαρου (1) σφήκα (1) σύστημα Αριστέας (1) τα προϊόντα της μέλισσας (1) ταυτοποίηση (1) τιμοκατάλογος Ελληνικός (1) το εργαστήριο μου (1) τσιμεντένια κυψέλη:Μέλοικος (1) φαρμακείο σπιτιού (1) φουτουριστική κυψέλη (1) φυσική καλλιέργεια (1) φωτογραφία (1)

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση του πλήρους έργου