Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1η συνεδρία


Γ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Μελισσοκομική Πρακτική

                                                        
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΟΝΟΦΩΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ομιλητής: Μ.Τσίπη)


Μ. Τσίπη και Π. Χαριζάνης
Εργαστήριο Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
mtsipi@hotmail.com, melissa@aua.gr


Η σωστή ανάπτυξη του γόνου έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση του πληθυσμού του μελισσιού και επομένως και της δυναμικότητάς του. Οι μέλισσες έχουν την ικανότητα να ελέγχουν τις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της κυψέλης τους. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνεται η επιβίωσή τους και η αποφυγή αβέβαιων και επιβλαβών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσουν οι έντονες περιβαλλοντικές διακυμάνσεις. Η σταθερή θερμοκρασία της γονοφωλιάς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη των ανήλικων σταδίων της μέλισσας. Γι αυτό οι μέλισσες επιδιώκουν να διατηρούν όσο γίνεται πιο σταθερές τις συνθήκες ανάπτυξης του γόνου τους και ιδιαίτερα τη θερμοκρασία της γονοφωλιάς τους.

Με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση αυτόνομων ηλεκτρονικών καταγραφικών οργάνων που τοποθετήθηκαν σε κηρήθρες μέσα στην κυψέλη, κατά τις τέσσερις εποχές του χρόνου, διαπιστώθηκε πως όταν υπάρχει γόνος και αρκετός πληθυσμός οι μέλισσες μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό της κυψέλης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο της γονοφωλιάς ήταν περίπου 34oC ενώ στην περιφέρεια ήταν πιο μικρή. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε όταν ο πληθυσμός ήταν μικρός και η ποσότητα του γόνου περιορισμένη ενώ όσο περισσότερος πληθυσμός και γόνος υπήρχε μέσα στην κυψέλη, τόσο σταθερότερη ήταν η θερμοκρασία.

Η ικανότητα που έχουν οι μέλισσες να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία της κυψέλης τους επιτρέπει την εκτροφή γόνου όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαμηλή ή υπερβολικά υψηλή ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την αποφυγή προσβολών του γόνου.ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ομιλητής: Γ. Γκόρας)


Γκόρας Γ., Τανανάκη Χρ., Κανέλης Δ., Λιόλιος Β., Δήμου Μ., Καραζαφείρης Εμ., Θρασυβούλου Α.
Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΟι μελισσοτροφές που χρησιμοποιούνται στα μελίσσια μπορούν να είναι είτε στερεές (ζαχαροζύμαρο), είτε υγρές (σιρόπι) προκειμένου αυτές να ενισχύσουν ή να υποστηρίξουν τα μελίσσια σε διαφορετικά διαστήματα του έτους κατά τους μελισσοκομικούς χειρισμούς. Οι τροφές αυτές τις παρασκευάζουν άλλοτε οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι και άλλοτε τις προμηθεύονται από το εμπόριο.

Στην παρούσα εργασία ανακοινώνονται τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Α.Π.Θ. οι οποίες έγιναν τόσο σε τροφές εμπορίου, όσο και σε αυτές που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους.

Όσον αφορά τις υγρές τροφές εμπορίου παρατηρήθηκαν αποκλίσεις στις αναγραφόμενες ετικέτες με το περιεχόμενο, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η περιεκτικότητα σε απλά σάκχαρα δεν ήταν όπως αυτή αναφέρονταν. Στις δοκιμές ιμβερτοποίησης που διενεργήθηκαν στο εργαστήριο, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή η ιμβερτοποίηση (διάσπαση της σουκρόζης σε γλυκόζη και φρουκτόζη) με την προσθήκη οξέων και θέρμανσης.

Οι στερεές τροφές ελέγχθηκαν ως προς την περιεκτικότητά τους σε HMF, ουσία τοξική που παράγεται ως παραπροϊόν κατά την ιμβερτοποίηση. Στις αναλύσεις αυτές βρέθηκε ότι στα ζαχαροζύμαρα εμπορίου η τιμή αυτή μπορεί να είναι υψηλή – μεγαλύτερη από 20 mg/kg – όταν χρησιμοποιείται ως συστατικό η ισογλυκόζη στην περίπτωση που αυτή είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα θερμαινόμενη στα εργοστάσια παραγωγής. Πιο ασφαλή όσον αφορά την HMF βρέθηκαν τα ζαχαροζύμαρα τύπου βανίλιας καθώς η παρασκευή τους βασίζεται στη δημιουργία πυκνού σιροπιού ζάχαρης που αφού θερμανθεί, επεξεργάζεται σε ειδικές συσκευές οι οποίες «χτυπάνε» και ψύχουν άμεσα το προϊόν. Σε όλες τις σχετικές δοκιμές που διενεργήθηκαν στο εργαστήριο η τιμή της HMF στο ζυμάρι βανίλια, δεν ξεπερνούσε τις 15 μονάδες.

Προτείνεται η αποφυγή έντονου βρασμού και χρήσης οξέων στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται άμεση ψύξη του προϊόντος, έλεγχος της αρχικής πρώτης ύλης ως προς την HMF, θέσπιση ορίων HMF στις μελισσοτροφές που διακινούνται και σε κάθε περίπτωση εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 767/2009 που διέπει τις ζωοτροφές.ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ; (ομιλητής: Ε. Κούκου)

Ε. Κούκου και Π. Χαριζάνης
Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, eva_koukou@outlook.com.gr, melissa@aua.gr
Η γονιμοποίηση της βασίλισσας μπορεί να γίνει είτε φυσικά (φυσική γονιμοποίηση), είτε με την επέμβαση του ανθρώπου (τεχνητή σπερματέγχυση). Κατά τη φυσική γονιμοποίηση η παρθένα βασίλισσα, μια περίπου εβδομάδα μετά την έξοδο της από το κελί, θα πετάξει στον ελεύθερο αέρα με άριστες συνθήκες του περιβάλλοντος για να γονιμοποιηθεί με κηφήνες που μπορεί να προέλθουν ακόμη και από μεγάλη απόσταση αγνώστου προέλευσης. Η ωοτοκία αρχίζει τρεις ημέρες μετά τη σύζευξη. Η βασίλισσα μπορεί να ζήσει και να ωοτοκεί επί ένα ή ακόμη και 4 χρόνια υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Η τεχνητή σπερματέγχυση των βασιλισσών πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού (στερεοσκόπιο, φιάλη διοξειδίου του άνθρακα, συσκευή τεχνητής σπερματέγχυσης κ. ά.) από εξειδικευμένα άτομα και μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε βασίλισσες με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο των συζεύξεων. Η όλη διαδικασία γίνεται σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

Όταν βρεθούν μελίσσια με άριστα χαρακτηριστικά, τότε εφαρμόζονται οι ελεγχόμενες συζεύξεις για την παραγωγή απογόνων όπου θα φέρουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Για τον πλήρη έλεγχο των συζεύξεων μεταφέρονται οι αγονιμοποίητες βασίλισσες σε περιοχές απομονωμένες (π.χ. νησιά) όπου δεν μπορούν να φθάσουν κηφήνες άλλοι εκτός από τους δικούς μας τους επιλεγμένους.

Η τεχνητή σπερματέγχυση αποτελεί μια μέθοδο γενετικής βελτίωσης, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να παράγουμε βασίλισσες με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και να εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο των συζεύξεων. Υπάρχουν όμως αρκετές αμφιβολίες για την ποιότητά τους, αλλά και τη χρησιμοποίησή τους για τη μαζική παραγωγή και πώλησή τους.
 Σε αυτή την εργασία διερευνώνται βιβλιογραφικά οι διαδικασίες της φυσικής και τεχνητής σπερματέγχυσης, ενώ επισημαίνονται και οι διαφορές που παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της περαιτέρω ανάπτυξης των βασιλισσών, των κηφήνων, και των εργατριών, αλλά και του μελισσιού ως ένας ενιαίος οργανισμός.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΖΑR(ομιλητής: Ε. Καρακάσης)


Ε. Καρακάσης
Ιερεύς, Γεωπόνος, aristeas@hol.gr
Παρουσιάζουμε τα βασιλικά κελιά ΑΡΙΣΤΕΑΣ τα οποία κατασκευάστηκαν το 1997. Χρησιμοποιούνται τόσο στην παραγωγή βασιλικού πολτού όσο και στην παραγωγή βασιλισσών. Αργότερα βελτιώθηκαν για να γίνουν πιο αποδοτικά και πιο εργονομικά. Προστέθηκε το κλουβάκι βασιλισσών, το σύστημα τροφοδότησης- τροφοδότης και με την αντλία βασιλικού πολτού ολοκληρώθηκε το σύστημα ΑΡΙΣΤΕΑΣ.

Το σύστημα EZI QUEEN για παραγωγή βασιλικού πολτού και βασιλισσών εισάγεται από το 1998 και εφαρμόζεται συνεχώς. Στην πράξη εντοπιστήκαν τα προβλήματά του και κατά την ανάπτυξη του συστήματος ΑΡΙΣΤΕΑΣ δημιουργείται το σύστημα ΕΖΑR που είναι ο συνδυασμός των δυο συστημάτων. Το σύστημα ΕΖΑR αλλάζει τη φιλοσοφία στην παραγωγή του βασιλικού πολτού και των βασιλισσών. Στην εισήγηση αυτή αναπτύσσονται οι μέθοδοι και η φιλοσοφία τους.


Η ΚΥΨΕΛΗ TECHNOSET (ομιλητής: Α. Γερογιάννης)


Α. Γερογιάννης
Εταιρεία TECHNOSET, info@technosetbee.
gr
Σας παρουσιάζουμε ένα καινοτόμο προϊόν, την κυψέλη νέας τεχνολογίας Τechnoset bee, η οπoια κατασκευάζεται από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα πλήρως ανακυκλώσιμα με πολύ μεγάλες μηχανικές αντοχές στις εξωτερικές συνθήκες. Η κυψέλη Τechnoset bee, στα πέντε χρόνια παρουσίας στο χώρο της μελισσοκομίας έχει ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις των μελισσοκόμων.

Τα πλεονέκτημα της κυψέλης Technoset bee πολλά, μερικά από αυτά είναι:

Διαθέτει διπλά τοιχώματα και θερμομόνωση παρέχοντας στο σμήνος μεγάλη προστασία από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Δεν χρειάζεται καμία συντήρηση, απολυμαίνεται πολύ εύκολα. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Είναι σταθερή σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών του περιβάλλοντος (-40oC έως 100oC), έχει 8 χρόνια εγγύηση και δεν υποφέρει από μυκητολογικές προσβολές. Έχει πολλές εφαρμογές όπως στην παραγωγή βασιλισσών ως πολυκυψελίδιο σύζευξης και στην παραγωγή παραφυάδων ως τριπλοκυψελίδιο.

 
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΡΜΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΚΥΨΕΛΗ


(ομιλητής: M. Δερμάτης)


Μ. Δερμάτης
Μελισσοκόμος
Ονομάσαμε «Ολιστική Αφάρμακη Μελισσοκομία» και συνοπτικά «Ο.Α.Μ.», μια σειρά από χειρισμούς, μεθόδους και πρακτικές, που σκοπό έχουν να μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε, στο πεδίο της μελισσοκομία την έννοια του «Όλου». Δανειζόμενοι τον όρο «Ολισμός» από τον Jan Christian Smuts που στα 1926 διατύπωσε την άποψη πως: «οι ζωντανοί οργανισμοί είναι οντότητες σύνθετες, μεγαλύτερες και διαφορετικές από το άθροισμα των μερών τους», τον προσαρμόσαμε στη μελισσοκομική εκδοχή του και θεμελιώσαμε την «Ολιστική Αφάρμακη Μελισσοκομία». Η ΟΑΜ δέχεται ότι: «το μελίσσι είναι οντότητα σύνθετη και μπορούμε να προσεγγίσουμε τις πραγματικές του διαστάσεις μόνο αν συνυπολογίσουμε ‘ολιστικά’ τις επί μέρους παραμέτρους της ύπαρξής του».

Υπό αυτή την έννοια, οι διάφορες φάσεις ανάπτυξης του, η φυσική του κατάσταση, καθώς και οι συνθήκες παραγωγής του, είναι μεγέθη αλληλοεξαρτώμενα και σαν τέτοια θα πρέπει να προσεγγίζονται. Εν κατακλείδι δηλαδή, η Ο.Α.Μ. χαρακτηρίζεται από την επιλογή να προσεγγίσουμε τον οργανισμό που λέγεται μελίσσι, συγχρόνως και συνολικά σε όλα του τα επίπεδα· να δούμε συγχρόνως την φάση της ανάπτυξής του, τη φάση της παραγωγικής του διαδικασίας, μα και την κατάσταση της υγείας του.

H Ο.Α.Μ. επιχειρεί να εξασφαλίσει την καλή υγεία του μελισσιού, σε συνδυασμό και δια μέσου του τρόπου της ανάπτυξης του, αλλά και της παραγωγικής του διαδικασίας. Και επειδή η κύρια και βασική ασθένεια που αντιμετωπίζει ένα μελίσσι, και για την οποία πρέπει να γίνεται προληπτικά και συστηματικά η αντιμετώπισή της, είναι η βαρρόα, την ασθένεια αυτή η Ο.Α.Μ. την αντιμετωπίζει «αφάρμακα», δηλαδή χωρίς την χρήση κανενός απολύτως φάρμακου ή άλλου παρασκευάσματος, παρά μόνο με καθαρά βιοτεχνικό τρόπο, μέσα από συγκεκριμένους χειρισμούς ανάπτυξης και παραγωγικής εκμετάλλευσης, και με την βοήθεια της ειδικής σχεδίασης «Ενεργειακής Βιοκλιματιζόμενης Κυψέλης» και συνοπτικά «Ε.Β.Κ..»

Η Ε.Β.Κ. είναι μια κυψέλη που το πάχος των πλευρών του σώματός της δεν είναι όμοιο, ενώ το πάχος δυο εξ αυτών είναι μεταβαλλόμενο και δύναται να αυξομειωθεί. Όπως γνωρίζουμε, οι κυψέλες που έχουν επικρατήσει από πλευράς διαστάσεων είναι οι στάνταρ, και ενώ τα υλικά κατασκευής τους ποικίλουν, έχουν όλες τους ένα κοινό χαρακτηριστικό: Όλες οι πλευρές του σώματός τους, των τοιχωμάτων τους δηλαδή, έχουν το ίδιο πάχος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλοι οι τύποι των κυψελών αυτών να προσφέρουν μόνο μια κάποια μόνωση στο εσωτερικό τους χώρο, που είναι ανάλογη με το εκάστοτε υλικό κατασκευής τους.

Αυτή όμως η ομοιομορφία του πάχους των πλευρών τους δεν τους επιτρέπει να συμπεριφερθούν με ενεργειακό τρόπο, να εκμεταλλευτούν δηλαδή τις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος, προκειμένου να βελτιώσουν τις εσωτερικές συνθήκες της κυψέλης. Με άλλα λόγια να ζεστάνουν ή να δροσίσουν το εσωτερικό της κυψέλης, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των μελισσών.

Το πλεονέκτημα της Ε.Β.Κ. είναι ότι λειτουργεί ενεργειακά, προσλαμβάνοντας ή αποβάλλοντας θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο της κυψέλης, ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες των μελισσών. Ιδιαίτερα την άνοιξη, η κυψέλη αυτή μπορεί και συλλέγει θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η συλλογή της ηλιακής θερμότητας επιτυγχάνεται επειδή η προσήλια πλευρά της κυψέλης μπορεί, μεταβάλλοντας το πάχος της, να αποκτήσει το μισό πάχος από αυτό του συνήθους των 20 χιλ. και να γίνει «διαπερατή» από την θερμότητα που της προσδίδει ο ήλιος. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται μέσα στη κυψέλη, με πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη των σμηνών, και ιδιαίτερα για τις παραφυάδες, που καταφέρνουν να εξελιχθούν σε παραγωγικά μελίσσια πριν την έναρξη των βασικών ανθοφοριών, δηλαδή έως τα τέλη του Μάη. Το πλεονέκτημα αυτό, μας επιτρέπει το τριπλό κόψιμο των μελισσιών νωρίς την άνοιξη (πρώτο δεκαήμερο Μάρτη) και την έγκαιρη ανάπτυξη αυτών μέχρι τέλη Μάη, οπότε γίνεται η επανένωση τους, με στόχο την βασική ανθοφορία. Το τριπλό αυτό κόψιμο των μελισσιών (μια μάνα και δυο παραφυάδες) σε συνδυασμό με τις διάτρητες αντιβαρρόα βάσεις της Ε.Β.Κ., αναχαιτίζουν την ανάπτυξη του παράσιτου και διατηρούν τον πληθυσμό του σε ελεγχόμενα όρια. Ο σχετικά μικρός αυτός πληθυσμός, μπορεί να αντιμετωπιστεί επικουρικά το φθινόπωρο, με την εφαρμογή των άλλων γνωστών βιοτεχνικών μεθόδων, όπως της άχνης και των κηφηνοπλαισίων.

Παράλληλα όμως, με τους χειρισμούς της Ο.Α.Μ., σε συνδυασμό με τις ευεργετικές ιδιότητες των Ε.Β.Κ., δημιουργούνται πανίσχυρα μελίσσια, γίνεται αυτόματη αντικατάσταση της μάνας κάθε χρόνο και προλαμβάνεται η σμηνουργία.


ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟ


(ομιλητής: E. Παντελάκης)


Ε. Παντελάκης
Εταιρεία ANEL, info@anel.gr
Παρουσιάζονται μελισσοκομικά εφόδια με εξειδίκευση στον τομέα πλαστικών εξαρτημάτων κυψέλης με παρουσία αδιαλείπτως από το 1968. Είναι οι πλαστικές κυψέλες ANEL μαζί με τον συμπληρωματικό εξοπλισμό όπως γυρεοπαγίδες, τροφοδότες, διαφράγματα βασιλισσών κ.ά.

Οι πλαστικές κυψέλες ANELείναι ελαφρύτερες από τις ξύλινες και ανθεκτικές σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Προσφέρουν θερμομόνωση πολυουρεθάνης (PU) ανώτατης ποιότητας όμοια με αυτή που έχουν τα ψυγεία στα σπίτια μας. Κατασκευασμένες από υλικά κατάλληλα για τρόφιμα και απόλυτα φιλικά προς τις μέλισσες. Περιορίζουν ή εξαλείφουν τελείως το φαινόμενο της υγροποίησης και δεν χρειάζονται καμία συντήρηση (βάψιμο κλπ ), ενώ παράλληλα απολυμαίνονται με διάλυμα χλωρίνης ή καυστικής σόδας χωρίς να χρειάζονται «κάψιμο». Πυροσφραγίζονται και η σφραγίδα δε μπορεί να αλλοιωθεί από τους κλέφτες όπως συμβαίνει με τις ξύλινες κυψέλες (τρίψιμο στοκάρισμα βάψιμο).

Τα υλικά κατασκευής της κυψέλης ΑΝEL είναι ίδια με τους πυθμένες ANEL που κυκλοφορούν από το 1999 και ακόμα είναι σε χρήση. Οι διαστάσεις τους είναι ίδιες με τις διαστάσεις Langstroth και έτσι η εισαγωγή των κυψελών ΑΝΕL στο μελισσοκομείο μπορεί να γίνει σταδιακά αφού οι κυψέλες συνδυάζονται με όλο το ξύλινο υλικό Langstroth που υπάρχει (καπάκια, ορόφους, πυθμένες). Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ξύλινες κυψέλες υπάρχει, πρώιμη ανάπτυξη των μελισσιών την άνοιξη, αύξηση του γόνου και παραγωγής μελιού. Πειράματα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.

ΚΕΡΝΩ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ MOY ΞΥΔΙ
(ομιλητής: Γ. Δασκαλάκης)


Γ. Δασκαλάκης
Μελισσοκόμος
Με την διεγερτική τροφοδότηση των μελισσιών χορηγείται παράλληλα και ξύδι για την Βαρρόα και την Νοσεμίαση. Τα μελίσσια διατηρούνται βιολογικά από το 2000, δηλαδή δεν χρησιμοποιείται κανένα φάρμακο παρά μόνο το ξύδι.

Εάν υποθέσουμε ότι μια μέλισσα θα πάρει με την προβοσκίδα της μια μικροσταγόνα ξύδι. Το 1 ML ξύδι έχει 1.000 μικροσταγόνες το οποίο 1 ΜL ξύδι θα πάρουν 1.000 μέλισσες. Τα 20ΜL ξύδι θα πάρουν 20.000 μέλισσες: Τα 40ML ξύδι θα πάρουν 40.000 μέλισσες. Με τον τρόπο αυτό διαχέεται το ξύδι μέσα στη κυψέλη και γίνεται μια αργή εξάτμιση.

Α) Το ξύδι είναι άριστο απολυμαντικό μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο για τον καθαρισμό του εντερικού συστήματος της μέλισσας.

Β) Το ξύδι περιέχει γαλακτικό οξύ και κυρίως οξικό οξύ που η μυρωδιά του σκοτώνει το αυγό της μέλισσας και της Βαρρόα. Προσοχή: Το ξύδι δεν σκοτώνει την ενήλικη Βαρρόα μόνο το αυγό της Βαρρόα και μέλισσας. Και δεν δίνω ξύδι όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25 C.

Τα πρώτα χρόνια χρησιμοποιούσα το ξύδι με ψεκασμό και γινόταν απότομη εξάτμιση και πολλές φορές είχα δυσάρεστα αποτελέσματα. Τώρα τροφοδοτώ –ΚΕΡΝΩ- τα μελίσσια με ξύδι και γίνετε αργή εξάτμιση του ξυδιού εντός της κυψέλης και η υψηλή θερμοκρασίας του καλοκαιριού δεν κάνει ζημιά.

Πως οδηγήθηκα στην τροφοδοσία ξυδιού:

Έβαλα για δόλωμα στις σφηκοπαγίδες ξύδι και πηγαίνουν οι σφήκες και μπαίνουν στη σφηκοπαγίδα. Είδα όμως ότι πηγαίνουν και οι μέλισσες, άρα οι μέλισσες για να προτιμούν το ξύδι που έχει πρωτεΐνη τους κάνει καλό. Έτσι άρχισα την τροφοδοσία με ξύδι όχι στον τροφοδότη διότι οι οξομύκητες δεν φεύγουν εύκολα αλλά σε ξεχωριστά ανάβαθα πιατάκια. Για να έχουν εύκολη πρόσβαση οι μέλισσες, βάζω ένα VENTEX (κόβω στα μέτρα) στο πιατάκι για να μη πνίγονται οι μέλισσες και το τοποθετώ επάνω στα πλαίσια και ρίχνω ένα ποτηράκι της ρακής 20 ML ξύδι το οποίον απορροφάται από το VENTEX. Έτσι όταν πίνουν οι μέλισσες με την προβοσκίδα τους δεν πνίγονται και γίνεται αργά η εξάτμιση. Διαπιστώνω ότι τους κάνει καλό, χτίζουν φιλαράκια κηρήθρες, διεγείρονται οι κηρογόνοι αδένες τους.

Δίνω στο μελίσσι αραιωμένο ξύδι δηλαδή σε ένα μπουκάλι νερού 1,5 λίτρου βάζω 500 γραμμάρια νερό και το υπόλοιπο ξύδι. Στην αρχή ψέκαζα με ξύδι τις μέλισσες και παρατήρησα ότι η απότομη εξάτμιση ξυδιού με θερμοκρασια>25οC είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτώνετε το αυγό της μέλισσας και της Βαρρόα .Έκανα βασιλοτροφία και προληπτικά ψέκαζα με ξύδι και έβλεπα ότι δεν εκκολάπτονται τα αυγά της μέλισσας.

Όταν ξεπλένω το μελιτοεξαγωγέα, τα εργαλεία, το μέλι που θα πέσει κάτω και όταν ξεμελώνω τις κηρήθρες τα απολεπίσματα τα αφήνω μια εβδομάδα να στραγγίσουν και μετά τα ξεπλένω και το μελόνερο που θα προκύψει το μετρώ με το μουστόμετρο περίπου στους 12 βαθμούς. Προσθέτω ένα φακελάκι μαγιά η τον χυμό από ένα μαύρο σταφύλι και αρχίζει η ζύμωση. Σε 2 μήνες περίπου όταν σταματήσει η ζύμωση προσθέτω 10% καλό ξύδι (οξομύκητες) και μετατρέπετε το οινόπνευμα σε οξικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακος. Έτσι παράγω το ξύδι μου το οποίο χρησιμοποιώ.


Η ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
(ομιλητής: I. Kατσαμπής)


Ι. Κατσαμπής
Εταιρεία BeeNectar, honey@beenectar.com
Παρουσιάζουμε πρωτοποριακό καπάκι κυψέλης, με το οποίο ο μελισσοκόμος μπορεί να βλέπει, να ταΐζει, να ελέγχει ή να κάνει ό,τι άλλο χρειάζεται στην κυψέλη του, χωρίς να ενοχλεί τις μέλισσες, χωρίς κάπνισμα και χωρίς να αφαιρεί το καπάκι, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και ώρα. Λόγω της ειδικής κατασκευής του καπακιού αυτού επιτυγχάνεται καλύτερη μόνωση και αερισμός στην κυψέλη, καθώς και εύκολο χτίσιμο κηρηθρών εκτός εποχής νεκταροέκκρισης. Αποφεύγονται οι λεηλασίες γιατί γίνεται γρήγορα η εναπόθεση τροφής και νερού. Γίνεται εύκολα η διάγνωση εχθρών και ασθενειών λόγω άμεσου και γρήγορου ελέγχου του εσωτερικού της κυψέλης. Παρατηρήθηκε και αύξηση της παραγωγής μελιού από 30 έως 130%.

Δοκιμάστηκε το συμπλήρωμα διατροφής (Ultra Vita-Bee) με εξειδικευμένες βιταμίνες, πρωτεΐνες και ιχνοστοιχεία υπέρμετρα συμπυκνωμένες, ώστε να δίνουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο μελίσσι. Η χορήγηση αυτού του συμπληρώματος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση στη διάρκεια ζωής των μελισσών, την έντονη ωοτοκία της βασίλισσας και προστασία και θεραπεία από τις ιώσεις των μελισσών. Δοκιμάστηκαν επίσης στερεές και υγρές τροφές μελισσών εμπλουτισμένες με βιταμίνες, πρωτεΐνες, εκχυλίσματα φυτών και χημικά που επιτρέπονται στη βιολογική μελισσοκομία. Παίρνοντας δείγματα από μελίσσια τα οποία είχαν νοσεμίαση ανά 7 ημέρες και ταΐζοντας με τις τροφές αυτές παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της ασθένειας στο ελάχιστο σε 20-25 ημέρες. Το πείραμα γινόταν με παρατήρηση των σπορίων της νοσεμίασης στο μικροσκόπιο. Η ίδια διαδικασία έγινε και για την Βαρροϊκή Ακαρίαση, αλλά χρειάστηκαν από 30 έως 40 ημέρες.
 Οι περιλήψεις των ομιλιών στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας. 

Οι ηχογραφημένες ομιλίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα
Βυσσινί Μέλισσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
Το φηφιακό βιβλίο για την αριθμητική και τη γεωμετρία

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

Τα βασικά (37) εργαλεία (33) ΒΙΝΤΕΟ (20) έξυπνα κόλπα (18) κυψέλη (16) μελισσοκομική ιστορία (16) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ (14) ανακοινώσεις (14) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (13) αυτοπροστασία (12) ΚΟΦΙΝΕΛΟ (11) SKEP (10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (10) το σύστημα μου (10) κατασκευές (9) οδηγίες (9) ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ (8) απόψεις (8) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (7) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ (7) ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ (7) Συσκευασίες μελιού (7) βιβλία (7) κυψελη (7) παραδοσιακή μελισσοκομία (7) Μελισσοκομική Πρακτική (6) κυψέλη άμστελ (6) περιβάλλον (6) συσκευασίες (6) το μελισσοκομείο μου (6) Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΑΝ ΕΜΠΕΥΣΗ (5) ΚΥΨΕΛΗ ΚΟΡΜΟΣ (5) βασιλικός πολτός (5) οικειακή διατροφική αυτάρκεια (5) παράξενα (5) συσκευασία (5) φυσική ζωή (5) 1.ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) ΓΥΡΗ (4) Γερμανική μελισσοκομεία (4) Ελληνική σοφία (4) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (4) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (4) ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) αποφθέγματα (4) δράσεις (4) εχθροί της μέλισσας (4) κοινωνία (4) νομικά θέματα (4) πολιτική (4) σκέψεις (4) το εργαστήρι του βασιλοτρόφου (4) ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ (3) ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (3) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (3) Ελλάδα (3) ΙΣΤΟΡΙΑ (3) ΚΟΣΜΗΜΑ (3) ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΗΣ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ (3) Πρόσωπα της Ελληνικής μελισσοκομίας (3) ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (3) ΤΟΠΙΑ (3) ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (3) ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΗΡΗΘΡΑΣ (3) ανέκδοτο (3) βότανα (3) διεθνώς (3) ιστοσελίδες μελισσοκομίας (3) μεταλλαγμένα (3) μεταφορικό μέσο μελισσοκόμων (3) πλαστική κυψέλη (3) προιόντα (3) TOP BAR (2) ΑΝΑΣΤΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΒΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (2) ΒΟΤΑΝΑ (2) ΓΕΩΡΓΙΑ (2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (2) Δημήτρης Καρακούσης (2) ΕΚΘΕΣΕΙΣ (2) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΗΣ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ (2) ΕΞΥΠΝΑ ΚΟΛΠΑ (2) Ηλεκτρονικό κατάστημα (2) Ημερολόγιο εμπειριών (2) ΚΗΦΗΝΑΣ (2) ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (2) Λευκάδα (2) ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (2) ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ (2) Μύθοι Αισώπου (2) ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (2) ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ (2) ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ (2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (2) ΠΡΟΠΟΛΗ (2) ΠΡΩΤΟΓΟΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (2) Πρόσωπα (2) Πρόσωπα της διεθνούς μελισσοκομίας (2) ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (2) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2) αλυσοπρίονο (2) βαρρόα (2) βιολογία (2) δηλητήριο μέλισσας (2) διαγωνισμοί (2) ενεργειακή αυτάρκεια (2) ενημέρωση (2) επιστήμη (2) ετήσιος απολογισμός (2) ευτράπελα (2) η μέλισσα (2) ιδιοκατασκευές (2) κοφίνια (2) κυψέλες (2) κυψέλη Αργώ (2) κυψέλη ανάστομη-τοπ μπαρ- (2) μελισσοκομική επιθεώρηση (2) νομοθεσία μελισσοκομίας (2) πλαστική κυψέλη Νικοτπλαστ (2) προμηθευτές (2) στατιστικά στοιχεία (2) τα προϊόντα μου (2) τιμές (2) τρύγος (2) υδρόμελο (2) φυλές μέλισσας (2) φυτά (2) Aσθένειες του μελισσιού (1) Huber Francois (1) Α (1) ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ (1) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1) ΑΝΤΛΙΑ ΚΡΙΟΣ (1) ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ (1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ (1) Αστείο (1) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (1) ΒΑΡΕΛΙ (1) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1) Βαρροική ακαρίαση (1) Γ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (1) ΔΙΕΘΝΩΣ (1) Διατροφή (1) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1) ΕΛΙΑ (1) ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ (1) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (1) ΕΞΥΠΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ (1) ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ (1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (1) ΕΡΓΑΤΡΙΑ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1) ΕΧΡ (1) Επικαιρότητα (1) Εργάτης πεύκου (1) ΖΑΧΑΡΟΖΥΜΑΡΟ (1) ΖΟΜΠΥ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ (1) Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (1) Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ (1) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ (1) Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΥ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ ΒΕΕΒΟΧ (1) ΘΥΡΙΔΑ (1) Θερμοβάρ (1) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (1) ΚΌΣΜΗΜΑ (1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1) ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ (1) ΚΕΡΙ (1) ΚΗΡΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ (1) ΚΟΤΕΤΣΙ (1) ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΟΜΠ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΚΤΙΣΤΗ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΠΗΛΙΝΗ (1) Κωστας Χαραλάς (1) ΛΙΩΣΙΜΟ ΚΕΡΙΟΥ (1) ΜΑΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΣΚΕΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΞΙΚΟ (1) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΜΥΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΡΩΕΣ (1) ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1) Μανίκης (1) Μελίσσια κι άνθρωπος (1) Μελίχρυσος (1) ΝΤΑΝΤΑΝΤ (1) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1) Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΟΡΕΣΤΑΔΑ (1) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (1) ΠΑΡΑΣΙΤΑ (1) ΠΗΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΘΕΤΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ APIMAYE (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΈΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (1) ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΏΝ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗ (1) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (1) ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ (1) Περιοδικά μελισσοκομίας (1) ΡΟΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΝΙΑ (1) ΣΙΚΕΛΙΑ (1) ΣΤΕΝΣΙΛ (1) ΣΤΟΧΟΙ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΝΤΕΡ (1) ΣΦΗΚΕΣ (1) ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΤΑΙΝΙΕΣ (1) ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ (1) ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΥ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑ-ΚΟΨΙΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ- (1) ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (1) ΥΠΟΔΟΜΗ (1) ΥΨΕΛΙ (1) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (1) ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ (1) ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (1) ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (1) ΦΩΛΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ (1) ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (1) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΕΡΙ (1) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ανακαλύψεις (1) αρρώστιες (1) ασκοσφαίρωση (1) ασφάλεια (1) βαμβακίαση πεύκου (1) βασιλισσοκελιά (1) βιολογική μελισσοκομία (1) βιοποικιλοτητα και απειλές (1) γλυκά (1) διατροφικά σκάνδαλα (1) εγκλωβισμός βασίλισσας (1) εκθέσεις-συνέδρια (1) εκλογές (1) εντατική γεωρία (1) εξ (1) επίκαιρα (1) εργαστήριο μελισσοκομικό (1) η μελισσοκομία (1) η παριζιάνικη κυψέλη (1) καθαρισμός εργαλείων (1) καυσιμο νερό (1) κινηματογράφος (1) κυψέλη επίδειξης Οντάριο (1) κυψελίδιο (1) κόψιμο μελισσιού (1) μέλισσα και περιβάλλον (1) μήνας του μέλιτος (1) μελισσοκομική ορολογία (1) μελισσοκομική χλωρίδα (1) μελισσοφάγος (1) μελιτογόνα έντομα (1) μελόκρασο (1) μικρό εργαστήρι της μέλισσας (1) μινιμαλιστική κυψέλη (1) μοντέλο πρόγνωσης μελιτοεκκρίσεων (1) μύγες και μέλι (1) νέοι μελισσοκόμοι (1) νομαδική κυψέλη (1) νοσεμίαση (1) ο επιγειος παράδεισος (1) οι τροφοδότες μου (1) οικονομία (1) παράσιτα (1) πελίτι (1) πλαστική κυψέλη beehive (1) πλαστική κυψέλη Τεκνοσέτ (1) ποιότητα (1) προιόντα κυψέλης (1) σερσένι (1) σκαθάρι (1) συνταγές με μέλι (1) συνταγή ζαχαροζύμαρου (1) σφήκα (1) σύστημα Αριστέας (1) τα προϊόντα της μέλισσας (1) ταυτοποίηση (1) τιμοκατάλογος Ελληνικός (1) το εργαστήριο μου (1) τσιμεντένια κυψέλη:Μέλοικος (1) φαρμακείο σπιτιού (1) φουτουριστική κυψέλη (1) φυσική καλλιέργεια (1) φωτογραφία (1)

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση του πλήρους έργου