Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Στοιχεία για την παραγωγή μελιού στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΗ ΕΥΡΩΠΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΕΙΔΩΜΕΝΗ


Ιδιαίτερη απειλή για την ευρωπαϊκή παραγωγή μελιού και κατ’ επέκταση τους μελισσοκόμους συνιστά η Κίνα, καθώς οι εισαγωγές σε επίπεδο ΕΕ είναι αθρόες και οι τιμές εξαιρετικά χαμηλές. Πάντως, η παγκόσμια παραγωγή μελιού, παρουσιάζει αυξητική τάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, το 2010 αγγίζει τους 1.545 χιλ. τόνους.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΗΡΗΘΡΑ ΠΟΥ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΜΕΛΙ-ΦΤΙΑΧΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΑΝΙΔΕΟΥΣ ΟΠΩΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Όπως αναφέρει η κα Φρειδερίκη Γκουλιαδίτη, από την πρόσφατη συνάντηση για το μέλι στις Βρυξέλλες, όπου συνεδρίασε η Ομάδα Εργασίας του τομέα της μελισσοκομίας, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση και διαχείριση της αγοράς μελιού.Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν, στην παγκόσμια παραγωγή μελιού σταθερά πρώτη δύναμη αποτελεί η Κίνα (398.000 τόνοι) δεύτερη η Ε.Ε. (204.000 τόνοι) και τρίτη η Τουρκία (81.000 τόνοι), ενώ μεγάλες εισαγωγές μελιού στην Ε.Ε. πραγματοποιούνται από την Κίνα 57.000 τόνοι περίπου το 2011, σε χαμηλές τιμές (1,34 €/κιλό).Ένα άλλο στοιχείο είναι και η μείωση των εισαγόμενων ποσοτήτων μελιού από την Αργεντινή, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελούσε την σημαντικότερη χώρα εισαγωγής για την Ε.Ε.Σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την παρουσία στο μέλι γύρης από ΓΤΟ, ο Πρόεδρος της Ομάδας εργασίας παρουσίασε τη νέα πρόταση που συνέταξε η γραμματεία, ως αποτέλεσμα συμβιβασμού, της οποίας τα βασικά σημεία είναι:- Ανάλυση γενετικά τροποποιημένης γύρης: Oι μέθοδοι ανάλυσης πρέπει να είναι αξιόπιστες και θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα. Μόνο αναλύσεις από διαπιστευμένα εργαστήρια θα πρέπει να αναγνωρίζονται.- Καθιέρωση ενός ορίου τυχαίας παρουσίας κάτω από το οποίο δεν γίνεται καμία ενέργεια.- Σύσταση ενός ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης: προκειμένου να αξιολογήσει την τυχαία παρουσία γενετικά τροποποιημένης γύρης στο περιβάλλον.- Περιοχές που υπόκεινται σε συστηματική ανάλυση:. Στις περιοχές αυτές οι αναλύσεις θα είναι αναγκαίες, αλλά δεν πρέπει να είναι εις βάρος του μελισσοκόμου.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προϊόντα όπως το μέλι και τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν γύρη με γενετικά τροποποιημένο DNA και γενετικώς τροποποιημένες πρωτεΐνες αποτελούν τρόφιμα που περιέχουν συστατικά παραγόμενα από ΓΤΟ και πρέπει να επισημαίνονται ως τέτοια. Ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει ανεξάρτητα από το αν η πρόσμειξη ήταν ηθελημένη ή τυχαία.Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συνεχίζει την πολιτική της απαγόρευσης της καλλιέργειας τροποποιημένων φυτών. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής κάθε υβρίδιο αραβοσίτου με την τροποποίηση ΜΟΝ810, τίθεται αυτόματα εκτός καλλιέργειας.

Κοινή Αγροτική Πολιτική – πρόταση της Ομάδας για απογραφή κυψελώνΚατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση στα μέλη σχετικά με την πρόταση που θα υποβληθεί στην Επιτροπή για την καταγραφή των κυψελών στα κράτη-μέλη. Τονίστηκε ότι τα στατιστικά στοιχεία σε ό, τι αφορά την απογραφή ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών και μερικές φορές ακόμη και σε περιοχές της ίδιας χώρας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στατιστικά στοιχεία φαίνεται να είναι πολύ λεπτομερή και σε άλλες βασίζονται σε εκτιμήσεις.Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόταση για ετήσια απογραφή των κυψελών η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον τρόπο δήλωσης των μελισσιών ο οποίος μπορεί να γίνει:- Από το μελισσοκόμο στην αρχή που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα στήριξης της μελισσοκομίας ή σε άλλη αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος. Η δήλωση θα περιλαμβάνει τον αριθμό των κυψελών και τη θέση τους κατά τη διάρκεια της διαχείμανσης.- Από την τοπική οργάνωση μελισσοκομίας στην οποία οι μελισσοκόμοι είναι μέλη. Η δήλωση θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μελισσοκόμων, τον συνολικό αριθμό των κυψελών και τη θέση τους.Οι παρατηρήσεις της ομάδας, όπως ενημερώνει η κα Γκουλιαδίτη, εστιάστηκαν κατά κύριο λόγο στην ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος καταγραφής σε επίπεδο Ε.Ε., στο γεγονός ότι οι μελισσοκόμοι δεν είναι όλοι μέλη συνεταιρισμών και στο βέλτιστο χρόνο καταγραφής.Σε ό, τι αφορά τα προγράμματα μελισσοκομίας ο Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται τα επιλέξιμα μέτρα στο νέο κανονισμό. Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις να εγκρίνει τα μελισσοκομικά προγράμματα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.Κατάσταση σχετικά με την αγορά μελιούΗ παγκόσμια παραγωγή μελιού, παρουσιάζει αυξητική τάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, το 2010 αγγίζει τους 1.545 χιλ. τόνους.Όσον αφορά την παραγωγή μελιού στα Κ.Μ. της Ε.Ε. για το έτος 2010 η Ισπανία, μακράν των άλλων χωρών έρχεται πρώτη (33.000 τόνοι) δεύτερη είναι η Ιταλία με (22.800 τόνοι), τρίτη η Ουγγαρία με (22.000 τόνοι) τέταρτη η Ρουμανία (21.500 τόνοι), πέμπτη η Γαλλία (20.000 τόνοι), έκτη η Γερμανία (17.900 τόνοι) και έβδομη Ελλάδα (15.600 τόνοι).Οι εξαγωγές μελιού από την Ε.Ε. είναι πολύ μικρές αποτελούν το έτος 2010 μόλις το 3,3% των εξαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτες έρχονται οι Ασιατικές χώρες με μερίδιο 43,6% περίπου και ακολουθεί η Νότια Αμερική με 25.5%Κύριες χώρες εισαγωγής μελιού στην Ε.Ε είναι η Κίνα και η Αργεντινή. Οι εισαγωγές από την Αργεντινή παρουσιάζονται μειωμένες τα τελευταία χρόνια ενώ αυξάνονται οι εισαγόμενες ποσότητες από την Κίνα. Τον Δεκέμβριο του 2011 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010 οι εισαγωγές μελιού στην Ε.Ε. από την Αργεντινή μειώθηκαν κατά 10 % περίπου ενώ από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 16%. Γενικά το 2011 οι εισαγωγές μειώθηκαν (146.548 τόνοι) σε σχέση με το 2010 (148.780 τόνοι).Η μέση τιμή εισαγωγής μελιού στην Ε.Ε. για το 2011 ήταν 2,08 €/κιλό. Η χαμηλότερη μέση τιμή (1,34 € /κιλό) σημειώνεται στις εισαγωγές από την Κίνα και η υψηλότερη στις εισαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία ( 7,55 €/κιλό).Η μέση τιμή εξαγωγής του μελιού από την Ε.Ε. το 2011 ήταν 5,04 €/κιλό. Γενικότερα οι εξαγωγές αυξήθηκαν το 2011 σε σχέση με το 2010 κατά 10 % περίπου, ωστόσο υπάρχει έλλειμμα στο ισοζύγιο με το ποσοστό των εξαγωγών να παραμένει χαμηλό.Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ /ΑΓΚΡΟΝΟΜΙΣΤ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
Το φηφιακό βιβλίο για την αριθμητική και τη γεωμετρία

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

Τα βασικά (37) εργαλεία (33) ΒΙΝΤΕΟ (20) έξυπνα κόλπα (18) κυψέλη (16) μελισσοκομική ιστορία (16) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ (14) ανακοινώσεις (14) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (13) αυτοπροστασία (12) ΚΟΦΙΝΕΛΟ (11) SKEP (10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (10) το σύστημα μου (10) κατασκευές (9) οδηγίες (9) ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ (8) απόψεις (8) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (7) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ (7) ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ (7) Συσκευασίες μελιού (7) βιβλία (7) κυψελη (7) παραδοσιακή μελισσοκομία (7) Μελισσοκομική Πρακτική (6) κυψέλη άμστελ (6) περιβάλλον (6) συσκευασίες (6) το μελισσοκομείο μου (6) Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΑΝ ΕΜΠΕΥΣΗ (5) ΚΥΨΕΛΗ ΚΟΡΜΟΣ (5) βασιλικός πολτός (5) οικειακή διατροφική αυτάρκεια (5) παράξενα (5) συσκευασία (5) φυσική ζωή (5) 1.ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) ΓΥΡΗ (4) Γερμανική μελισσοκομεία (4) Ελληνική σοφία (4) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (4) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (4) ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) αποφθέγματα (4) δράσεις (4) εχθροί της μέλισσας (4) κοινωνία (4) νομικά θέματα (4) πολιτική (4) σκέψεις (4) το εργαστήρι του βασιλοτρόφου (4) ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ (3) ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (3) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (3) Ελλάδα (3) ΙΣΤΟΡΙΑ (3) ΚΟΣΜΗΜΑ (3) ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΗΣ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ (3) Πρόσωπα της Ελληνικής μελισσοκομίας (3) ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (3) ΤΟΠΙΑ (3) ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (3) ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΗΡΗΘΡΑΣ (3) ανέκδοτο (3) βότανα (3) διεθνώς (3) ιστοσελίδες μελισσοκομίας (3) μεταλλαγμένα (3) μεταφορικό μέσο μελισσοκόμων (3) πλαστική κυψέλη (3) προιόντα (3) TOP BAR (2) ΑΝΑΣΤΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΒΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (2) ΒΟΤΑΝΑ (2) ΓΕΩΡΓΙΑ (2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (2) Δημήτρης Καρακούσης (2) ΕΚΘΕΣΕΙΣ (2) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΗΣ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ (2) ΕΞΥΠΝΑ ΚΟΛΠΑ (2) Ηλεκτρονικό κατάστημα (2) Ημερολόγιο εμπειριών (2) ΚΗΦΗΝΑΣ (2) ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (2) Λευκάδα (2) ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (2) ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ (2) Μύθοι Αισώπου (2) ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (2) ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ (2) ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ (2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (2) ΠΡΟΠΟΛΗ (2) ΠΡΩΤΟΓΟΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (2) Πρόσωπα (2) Πρόσωπα της διεθνούς μελισσοκομίας (2) ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (2) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2) αλυσοπρίονο (2) βαρρόα (2) βιολογία (2) δηλητήριο μέλισσας (2) διαγωνισμοί (2) ενεργειακή αυτάρκεια (2) ενημέρωση (2) επιστήμη (2) ετήσιος απολογισμός (2) ευτράπελα (2) η μέλισσα (2) ιδιοκατασκευές (2) κοφίνια (2) κυψέλες (2) κυψέλη Αργώ (2) κυψέλη ανάστομη-τοπ μπαρ- (2) μελισσοκομική επιθεώρηση (2) νομοθεσία μελισσοκομίας (2) πλαστική κυψέλη Νικοτπλαστ (2) προμηθευτές (2) στατιστικά στοιχεία (2) τα προϊόντα μου (2) τιμές (2) τρύγος (2) υδρόμελο (2) φυλές μέλισσας (2) φυτά (2) Aσθένειες του μελισσιού (1) Huber Francois (1) Α (1) ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ (1) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1) ΑΝΤΛΙΑ ΚΡΙΟΣ (1) ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ (1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ (1) Αστείο (1) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (1) ΒΑΡΕΛΙ (1) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1) Βαρροική ακαρίαση (1) Γ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (1) ΔΙΕΘΝΩΣ (1) Διατροφή (1) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1) ΕΛΙΑ (1) ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ (1) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (1) ΕΞΥΠΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ (1) ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ (1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (1) ΕΡΓΑΤΡΙΑ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1) ΕΧΡ (1) Επικαιρότητα (1) Εργάτης πεύκου (1) ΖΑΧΑΡΟΖΥΜΑΡΟ (1) ΖΟΜΠΥ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ (1) Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (1) Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ (1) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ (1) Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΥ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ ΒΕΕΒΟΧ (1) ΘΥΡΙΔΑ (1) Θερμοβάρ (1) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (1) ΚΌΣΜΗΜΑ (1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1) ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ (1) ΚΕΡΙ (1) ΚΗΡΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ (1) ΚΟΤΕΤΣΙ (1) ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΟΜΠ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΚΤΙΣΤΗ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΠΗΛΙΝΗ (1) Κωστας Χαραλάς (1) ΛΙΩΣΙΜΟ ΚΕΡΙΟΥ (1) ΜΑΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΣΚΕΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΞΙΚΟ (1) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΜΥΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΡΩΕΣ (1) ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1) Μανίκης (1) Μελίσσια κι άνθρωπος (1) Μελίχρυσος (1) ΝΤΑΝΤΑΝΤ (1) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1) Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΟΡΕΣΤΑΔΑ (1) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (1) ΠΑΡΑΣΙΤΑ (1) ΠΗΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΘΕΤΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ APIMAYE (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΈΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (1) ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΏΝ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗ (1) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (1) ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ (1) Περιοδικά μελισσοκομίας (1) ΡΟΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΝΙΑ (1) ΣΙΚΕΛΙΑ (1) ΣΤΕΝΣΙΛ (1) ΣΤΟΧΟΙ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΝΤΕΡ (1) ΣΦΗΚΕΣ (1) ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΤΑΙΝΙΕΣ (1) ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ (1) ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΥ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑ-ΚΟΨΙΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ- (1) ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (1) ΥΠΟΔΟΜΗ (1) ΥΨΕΛΙ (1) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (1) ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ (1) ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (1) ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (1) ΦΩΛΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ (1) ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (1) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΕΡΙ (1) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ανακαλύψεις (1) αρρώστιες (1) ασκοσφαίρωση (1) ασφάλεια (1) βαμβακίαση πεύκου (1) βασιλισσοκελιά (1) βιολογική μελισσοκομία (1) βιοποικιλοτητα και απειλές (1) γλυκά (1) διατροφικά σκάνδαλα (1) εγκλωβισμός βασίλισσας (1) εκθέσεις-συνέδρια (1) εκλογές (1) εντατική γεωρία (1) εξ (1) επίκαιρα (1) εργαστήριο μελισσοκομικό (1) η μελισσοκομία (1) η παριζιάνικη κυψέλη (1) καθαρισμός εργαλείων (1) καυσιμο νερό (1) κινηματογράφος (1) κυψέλη επίδειξης Οντάριο (1) κυψελίδιο (1) κόψιμο μελισσιού (1) μέλισσα και περιβάλλον (1) μήνας του μέλιτος (1) μελισσοκομική ορολογία (1) μελισσοκομική χλωρίδα (1) μελισσοφάγος (1) μελιτογόνα έντομα (1) μελόκρασο (1) μικρό εργαστήρι της μέλισσας (1) μινιμαλιστική κυψέλη (1) μοντέλο πρόγνωσης μελιτοεκκρίσεων (1) μύγες και μέλι (1) νέοι μελισσοκόμοι (1) νομαδική κυψέλη (1) νοσεμίαση (1) ο επιγειος παράδεισος (1) οι τροφοδότες μου (1) οικονομία (1) παράσιτα (1) πελίτι (1) πλαστική κυψέλη beehive (1) πλαστική κυψέλη Τεκνοσέτ (1) ποιότητα (1) προιόντα κυψέλης (1) σερσένι (1) σκαθάρι (1) συνταγές με μέλι (1) συνταγή ζαχαροζύμαρου (1) σφήκα (1) σύστημα Αριστέας (1) τα προϊόντα της μέλισσας (1) ταυτοποίηση (1) τιμοκατάλογος Ελληνικός (1) το εργαστήριο μου (1) τσιμεντένια κυψέλη:Μέλοικος (1) φαρμακείο σπιτιού (1) φουτουριστική κυψέλη (1) φυσική καλλιέργεια (1) φωτογραφία (1)

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση του πλήρους έργου