Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ


ΑΡΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
Είναι ανάγκη στις επιστήμες αλλά και στις απλές πρακτικές όταν αποτελούν μείγμα με την επιστήμη να διαχέονται οι αρετές της πιο οργανωμένης προς τη λιγότερο.
Σε μια διεθνή πρακτική όπως η μελισσοκομία που εμπλέκει στο σώμα της την επιστήμη το να μιλάνε όλοι οι εμπλεκόμενοι με ακρίβεια είναι μια σωστή επιστημονική πρακτική για τούτο αν και κινδυνεύουμε να ανακαλύψουμε και πάλι τον τροχό οφείλουμε να φτιάξουμε το λεξικό τεχνικών όρων της μελισσοκομίας.

Σε πρώτη φάση θα μαζέψουμε την τεχνική ορολογία της μελισσοκομίας
θα δώσω αυτά που έχω βρει σε τέσσερις γλώσσες ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά  [http://www.apicolturaonline.it/dizionario/k.htm] 

Σε δεύτερη φάση θα δώσουμε  τη συνολική μετάφραση τους στα Ελληνικά -στην επόμενη ανάρτηση- ώστε να τα κρίνετε και να τα παγιώσουμε.
Στα γράμματα που δεν έχουμε λήμμα είναι κενά οπότε μην ανησυχείτε δεν τα χάσαμε απλά δεν υπάρχουν ακόμη.

Εννοείται ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι προσπάθεια ειδικού οπότε οι ειδικοί ας πάρουν την προεργασία και ας την τελειοποιήσουν. Σε αντιστάθμισμα ας μας τιμήσουν με τη γνώση τους.
A
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
( alveare ) con reginaen possession de reinequeenrighten posesión de reina
a doppia pareteà double paroidouble-walledde doble pared
a parete sempliceà parois simplessingle-walledde paredes simples
abbeveratoioabreuvoirdrinking placeabrevadero
abete rossoépiceaNorway spruceabete rojo
abitudinemoeurshabithábito
acariosiacarioseIsle of Wight diseaseacariasis
acaroacarienmiteácaro
acaro dell'apeacarienacarine miteácaro
accoppiamentoaccouplementmatingacoplamiento
aceroérablemaple Acerarce
aceroérable sycomore, faux platanesycamorefalso plátano
aceto di mielevinaigre de mieloxymelvinagre de miel
acido fenicoacide pheniquecarbolic acidfenol
acido formicoacide formiqueformic acidácido fórmico
acido latticoacide lactiquelactic acidácido lactico
acido pantotenicoacide pantothéniquepantothenic acidácido pantoténico
addomeabdomenabdomenabdomen
adulterazioneadultérationadulterationadulteración
affumicareenfumerto smoke (bees)ahumar
affumicatoreenfumoirsmokerahumador
affumicatore a pipapipe d'apiculteursmoker pipepipa del apicultor
afideaphideaphidpulgón
agglomerarsise grouper , s'amasserto settle (of swarm)agruparse
aggressivoagressifviciousirritable
agrifogliohouxhollyacebo
alaailewingala
albero con apiarbre à abeillesbee treeárbol con abejas
albicoccoabricotierapricotalbaricoquero
albuminaalbuminealbuminalbúmina
allargareétendreto expand brood nestextender
allevamento di covataélevage du couvainbrood rearingcría de pollo
allevamento di regineélevage de reinesqueen rearing, raising or breedingcría de reinas
allevamento in linea puraélevage de lignée purepure-line breedingcría de líneas puras
allevamento selezionatoélevage sélectionnéselective breedingcría seleccionada
allevareéleverto raisecriar
alveare d' allevamentocolonie éleveusenurse colonycolonia incubadora
amebiasiamibiaseamoeba diseaseamebiasis
amidoamidonstarchalmidón
ammalatomaladediseasedenfermo
ammansirecalmerto subdue (bees with smoke)calmar
amputare l'ala della reginaclipper (la reine)to clip (queen)recortar
analisianalyseanalysisanálisis
analisi del mieleanalyse du mielhoney analysisanálisis de miel
analisi pollinicaanalyse polliniquepollen analysisanálisis del polen
analisi pollinica del mieleanalyse pollinique du mielpollen analysis of honeyanálisis del polen en miel
anestesiaanesthésieanaesthesiaanestesia
anidride carbonicaacide carboniquecarbon dioxideanhídrido carbónico
anoanusanusano
antennaantenneantennaantena
anteraanthèreantherantera
anterioreantérieuranterioranterior
aortaaorteaortaaorta
apeabeillebeeabeja
ape albinaabeille albinosalbino beeabeja albina
ape di casajeune abeillehouse beeabeja joven
ape giganteabeille géantegiant or rock beeabeja gigante
ape glabraabeille glabrehairless beelampiño
ape melliferaabeille domestiquehoney beeabeja melífera
ape muratriceabeille maçonnemason beealbeja albañila
ape nanaabeille nainelittle beeabeja enana
ape spazzinanettoyeusecleaning beelimpíadora
apiariorucherapiarycolmenar
apiario distante dall' abitazionerucher éloignéout-yard (US)colmenar de campo
apiario esternorucher extérieurout-apiarycolmenar de campo
apicoltoreapiculteurapiarist (US) ,beekeeperapicultor
apicolturaapiculturebeekeepingapicultura
apicoltura nomadetranshumancebeekeeping, migratorytranshmancia
apiculturaapicultureapicultureapicultura
apidologiaapidologieapiologyapidologia
apis dorsataabeille géanterock beeabeja gigante
apiscampochasse-abeillebee escapeescape de abejas
aploidehaploïdehaploidhaploide
apodemaapodèmeapodemeapodema
apogeo della deposizioneapogée de la pontepeak of layingapogeo de la puesta
apparato boccaleappareil buccalmouthpartsaparato bucal
apparato gen italeappareil génitalgenital systemaparato genital
apparato respiratoriosystème respiratoirerespiratory systemsistema respiratorio
appendiceappendiceappendageapéndice
arancioorangerorangenaranjo
arniaruchehive, beehivecolmena
arnia a libroruche à feuilletshive leafcolmena de hojas
arnia a telaini mobiliruche à cadres mobilesmovable-frame hivecolmena de cuadros movibles
arnia da osservazioneruche d'observationobservation hivecolmena de observación
arnia di pagliaruche en forme de panierskepcolmena de paja
arnia grattacieloruche gratte-cielskyscraper hivecolmena rascacielos
arnia in pagliaruche en paillebuttcolmena de cesta
arnietta di fecondazioneruchette de fecondationhive matingcolmenita de fecundación
arnietta per nucleoruchette à nucléushive nucleuscolmenita núcleo
aromaarômearomaaroma
articolazionejointurejointjuntura
aspiratore per pappa realeaspirateur à gelée royaleroyal jelly vacuum pump
assicurazioneassuranceinsuranceaseguramiento
associazione di genilinkagelinkage(genetics)ligamiento
atrofiaatrophieatrophyatrofia
attira sciameattire-essaimbee bobllamaenjambres
averlapie-griècheshrikepica grega
B
 ΙΤΑΛΙΚΑ                                           ΓΑΛΛΙΚΑ   ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
banca delle reginebanque de reinequeen bankbanco de reinas
bastoncinobâtonnet pour le moulage des cellulesqueen-cell moulding toolmolde
biancospinoaubépinehawthornespino albar
bilanciabalancescales (for weighing)balanza
blocco della covatablocage de la ponterestriction of brood rearingbloqueo de la puesta
blocco di covatablocage de pontebrood rearing, restriction ofbloqueo de la puesta
bombobourdonbumble beeabejorro
bombo dei muschibourdon des moussescarder beemoscardón de los musgos
borraginebourracheborageborraja
borsa copulatricepoche copulatricebursa copulatrix, copulatory pouchbolsa copuladora
borsa melariajabothoney sac or stomachsaco de miel
bottinarebutinerto work (a plant)pecorear
bottinatricebutineusefield beepecoreadeora
bozzolococoncocooncapullo
braula caecapou des abeillesbee lousepiojo de las abejas
bulbo dell'endofallobulbe du pénisbulb of endophallusbulbo del pene
C
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
calabronefrelonhornetavispa
camera del pungiglionefourreau de l'aiguillonsting cavity or chambercámarra del aguijón
campioneéchantillonsamplemuestra
canalecanalductcanal
canale eiaculatorecanal éjaculateurejaculatory ductcanal eyaculador
canditocandicandydulce
cantare ( della regina sfarfallata)chanter (de la reine éclose)to pipe (of emerged queen)cantar (de la reina recién salida de la celda)
cantare (della regina nella cella)chanter (de la reine toujours en cellule)to pipe (of queen in cell)cantar (de la reina encerrada en su celda)
carboidratohydrate de carbonecarbohydratehidrato de carbono
cardochardonthistlecardo
carnicocarniolienCarniolancarniolo
cartone solforatomèche soufréesulphur cartridgecartón azufrado
cassetta di spedizionecaissette d'expéditiontravelling boxcaja de transporte
cassetta portasciamiboîte à essaimsswarm boxcogeenjambres
castacastecastecasta
castagnochâtaignierchestnut, sweetcastaño
catalasicatalasecatalasecatalasa
catena ganglionarechaîne ganglionnairecentral nerve trunkcadena ganglionar
caucasicocaucasienCaucasiancaucásico
cavalletto per disopercolarechevalet à désoperculeruncapping traycaja de opércules
cellacellulecellalvéolo
cella di adesionecellule de liason (rayon)attachment cell (of comb)celda de arranque
cella di raccordocellule de raccordementtransition cellcelda de transición
cella opercolatacellule operculéecapped cellopercular
cella realecellule royalequeen cellalvéolo real
cella reale supplettivacellule de sauvetéqueen cell, emergencycelda real de salvamento
celle di emergenzacellule de sauvetéemergency queen cellcelda real de salvamento
cepposoucheparent colony (of swarm)cepa
ceppo purorace purepure strainraza pura
ceracirewaxcera
cera d'apicire d'abeillesbeeswaxcera de abejas
ceraiolacirièrewax-making beeobrera cerera
cervellocerveaubraincerebro
cestella del pollinecorbeille à pollenpollen basketcestilla de polen
chiarificazioneclarificationclarificationclarificación
chiasmachiasmechiasmaquiasma
chiodo distanziatoreclou d'espacementframe-spacing nailclavo de espaciación
chitinachitinechitinquitina
cibo larvalebouillie larvairebrood foodalimento larval
ciclo vitalecycle de la vielife cycleciclo de la vida
ciliegiocerisiercherry (cultivated)cerezo
cipriotachyprioteCyprianciprino
classificareclasser le mielto grade (honey)clasificar
cogli-larvepickingtransferring tool (for larvae)cucharita para trasplante de larvas
collocoucervixcuello
collocouneckcuello
colonrectumcolonrecto
coloniacoloniecolony (of bees)colonia
colonia selvaticacolonie sauvagewild colonycolonia salvaje
colonia sovrappopolatacolonie surpeupléecrowded (of colony)superpoblado
color cuoiocouleur de cuirleather-colouredde color cuero
colorimetrocolorimètregrading glasscolorímetro
coltello da travasocouteau cératomeskep knifecuchillo de cortar cera
coltello disopercolatorecouteau à désoperculeruncapping knifecuchillo de desopercular
colzanavetterapenabo silvestre
combustibile per l'affumicatorecombustible pour enfumoirsmoker fuel
complemento del pollinesupplément en pollenpollen supplementsuplemento del polen
comportamentocomportementbehaviorcomportamiento
compositecomposéesCompositaecompuestas
conduzione dell'apiarioconduite du ruchermanagement of apiaryconducta del colmenar
conifereconifèresconifersconíferas
consanguineitàconsanguinitéinbreedingconsanguinidad
consumoconsommationconsumption (of provisions)consumo
controllo della sciamaturacontrôle d'essaimageswarm controlcontrol de la emjambrazón
conversionconversionconversionconversíon
coprifavocouvre-cadrescrown boardplanchita
copulazionecopulationcopulationcópula
corneacornéecorneacórnea
corpi allaticorpora allatacorpora allatacorpora allata
corpo d'arniacorps de ruchebrood chambercuerpo de colmena
corpo grassocorps adipeuxfat bodycuerpo adiposo
corpo vitreocorps vitrévitreous bodycuerpo vitreo
costruire i faviétirerto draw out (foundation)estirar
cotonecotonniercottonalgodonero
covatacouvainbroodpollo
covata calcificatacouvain platréchalk broodpollo yesificado
covata maschilecouvain bourdonneuxbrood of laying workercría zanganera
covata pietrificatacouvain pétrifiéstone broodpollo pietrificado
covata raffreddatacouvain refroidichilled broodpollo enfriado
covata sacciformecouvain sacciformepickled broodcría sacciforme
covata sparsacouvain clairseméscattered broodcría irregular
crespinoépine-vinettebarberryagracejo
cristallinocristallinoptic or crystalline conecristalino
cromosomachromosomechromosomecromosoma
cruciferecrucifèrescrucifers, Cruciferaecrucíferas
cuorecoeurheartcorazón
cupolinocupulequeen-cell cupesbozo de celda real
cure primaverilimanipulations de printempsspring managementmanipulación de primavera
cuscino per l'invernamentocoussin d'hivernagequiltcojín de hinvernada
D
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
danzadansedancedanza
danza circolaredanse en rondround dancedanza en redondo
decantazionematurationripening, maturationmaduración
defecareévacuerto evacuateevacuar
deiezioniexcrémentfaecesexcremento
densitàdensitédensitydensidad
dentellobarbebarbbarba
deporrepondreto lay (eggs)poner
detriti di ceradébris de cirewax crumbs (on floor)resíduos de cera
diaframmadiaphragmediaphragmdiafragma
diaframmapartitiondivision boardtablero divisor
diastasidiastasediastasediastasa
diffondersise propagerto spread (of disease)propagarse
digestionedigestiondigestiondigestión
diploidediploïdediploiddiploide
disinfettaredésinfecterto disinfectdesinfectar
disopercolaredésoperculerto uncapdesopercular
dissenteriadysenteriedysenterydisentería
distanziatoreécarteurframe spacerseparador
distanziatore metallicobout métalliquemetal end (for frame)tope metálico
distributore del pollinedistributeur à pollenpollen dispenser or insertdisponedor de polen
divisione del lavorodivision du travaildivision of labourdivisíon del trabajo
divisione della celladivision de la cellulecell divisiondivisión de la celda
dociledoux -doucedociledócil
dominantedominantdominantdominante
dorsaledorsaldorsaldorsal
dotto della spermatecacanal de la spermathèquespermathecal ductcanal de la esparmateca
durata di vitadurée de la vielife (length of)duración de la vita
E
 ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
ectodermaectodermeectodermectodermo
ederalierreivyhiedra
embrioneembryonembryoembrión
empodioventousepulvillusventosa
endodermaendodermeendodermendodermo
endofalloorgane d'accouplementendophallusendofalo
enocitaoenocyteoenocyteoenocito
entomologiaentomologieentomologyentomología
enzimaenzymeferment (enzyme)enzima
epidermideépidermeepidermisepidermis
epilobioépilobewillowherbepilobio
erba gattaherbe aux chatscatmint, catniphierba gatera
erba medicaluzernealfalfaalfaalfa
erba San Giacomoséneçon jacobéeragworthierba de Santiago
erbicidaherbicideherbicideherbicida
ereditàhéréditéheredityherencia
ericabruyèreheathbrezo
Erica cinereabruyère cendréebell-heatherbrezo ciniciento
erica cinereabruyère cendréeheather, bellbrezo ceniciento
erica comunecalluneheatherbrezo común
esagonalehexagonalhexagonalhexagonal
escludi-reginagrille à reinequeen excluderexcluidor de reinas
escrementiexcrémentexcrementfaceta
esofagooesphageoesophagusesófago
esoscheletroexosqueletteexoskeletonexosqueleto
esperimentoexpérience , essaiexperimentexperiencia
esploratriceabeille chercheusescout bee (for forage)exploradora
estirpatorecellule emporte-piècequeen-cell punchpostaceldas
estrarreextraireto extract (honey from comb)extraer
estrarre (la cera)extraireto render (wax)extraer (la cera)
estrattore radialeextracteur centrifugecentrifugal extractorextractor centrífugo
estrazione della ceraextraction de la cirewax extractionextracción de la cera
estroflessionerenversementeversion (of endophallus)eversión
eterozigotahétérozygoteheterozygousheterozigoto
etichettaétiquettelabeletiqueta para miel
etichetta per il mieleétiquette à mielhoney labeletiqueta para miel
eucaliptoeucalyptuseucalyptus gumeucalipto
F
 ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
famiglia fucaiolacolonie bourdonneusecolony with laying worker or drone laying queencolonia zanganera
fare la barbafaire la barbeto cluster (on front of hive in hot weather)hacer la barba
faringepharynxpharynxfaringe
favafève-de-chevalfield beanhaba común
favettafève-de-chevalhorse beanhaba común
favettomiel en sectionsection (for honey)sección
favo caldobâtisse chaudewarm waypanales paralelos al frente
favo da fuchirayon de mâlesdrone combpanal de zánganos
favo di covatarayon à couvainbrood combpanal de cría
favo freddobâtisse froidecold waybatería fría
favo irregolarerayon irrégulierburr-combpanal irregular
febbre sciamatoriafièvre d'essaimageswarming feverfiebre de enjambrazón
fecce della ceramarc de cireslumgumresíduos de cera
fecondazionefécondationfertilizationfecundación
femminilefemellefemalehembra
fermentazionefermentationfermentationfermentación
feromonephéromonepheromoneferormona
filanto apivorophilanthewasp, bee-killerfilanto apivoro
filtro per il mielefiltre ou passoire à mielhoney strainerfiltro para miel
'fioritura del miele'givragefrosting (of honey)'helado' de miel
flagelloflagelleflagellumflagelo
flora apisticasource de mielléebee forageflora apicola
flora nettariferaplante mellifèrehoney plantplanta melífera
flusso nettareomielléenectar flowmielada
focolaio di infezionefoyer d'infectionsource of infectionfoco de infección
foglio cereocire gaufréefoundationcera estampada
foglio cereo armatocire gaufrée arméefoundation, wiredcera estampada armada
fonderefondreto melt (wax)fundir
fondo ( dell'arnia)plancherfloorboardtablero fondo
forbicinaperce-oreille , forticuleearwigtijereta
forchetta disopercolatricefourchette à désoperculeruncapping forkhorquilla de desopercular
forma di ceramoule à cirebeeswax mouldmolde de cera
formicafourmianthormiga
foro di nutrizionetrou de nourrissementfeedholeagujero de alimentación
frangiventobrise-ventwindbreakabrigo contra el viento
frontefrontfronsfrente
fruttosiofructosefructosefructosa
fucofaux-bourdon , bourdon , mâledronezángano
fungicidafongicidefungicidefungicida
fungochampignonfungushongo
fusto per il mielefût à mielhoney drumcaja para miel
G
 ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
gabbietta da spedizionecage d'expéditioncage, travellingjaula de expedición
gabbietta per reginacage à reinequeen cagejaula de reina
gabbietta vivaiocage-nourricièrenursery cagecaja nodriza
ganglioganglionganglionganglio
ganglio sopraesofageoganglion sus-oesophagiensupra-oesophageal ganglionganglio supraesofágico
ganglio sottoesofageoganglion sous-oesophagiensuboesophageal ganglionganglio subesoofágico
genegènegenegene
generegenregenusgénero
geneticagénétiquegeneticsgenética
ghiandolaglandeglandglándula
ghiandola alcalinaglande alcalinealkaline glandglándula alcalina
ghiandola ceriperaglande cirièrewax glandglándula cerera
ghiandola di Nasonovglande de NassonovNasonov's organglándula de Nasonov
ghiandola faringeaglande nourricièrepharyngeal glandglándula nutricia
ghiandola mucosaglande muqueusemucous glandglándula mucosa
ghiandola postcerebraleglande postcérébralepost-cerebral glandglándula postcerebral
ghiandola salivareglande salivairesalivary glandglándula salivara
ghiandola sericiperaglande cirièresilk glandglándula sericígina
ghiandola toracicaglande thoraciquethoracic glandglándula torácica
ginestra dei carbonaigenêtbroomretama
ginestrinalotier ou lotier corniculétrefoil, bird's footcuernecillo
ginestroneajoncgorsealiaga
girasoletournesolsunflowergirasol
glicogenoglycogèneglycogenglucógeno
glomeregrappeclusterracimo
glomere invernalegrappe d'hivernagecluster, winterracimo de invierno
glucosioglucoseglucoseglucosa
grano saracenosarrasinbuckwheattrigo sarraceno
granulazionegranulationgranulationgranulación
granulo pollinicograin de pollenpollen graingrano de polen
grassograissefatgrasa
gruccioneguêpierbee-eaterabejaruco
guainafourreausheathvaina
guaina del pungiglionegaines de l'aiguillonsheath of stingvaina de aguijón
guanciajouegenamoflete
guantigants d'apiculteurbee gloveguante de apicultor
guardianagardienneguard beeguardiana
gusto, saporegoût , saveurflavourgusto

I
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
ibridohybridehybridhíbrido
identificazioneidentificationidentificationidentificación
idromelehydromelmeadhidromiel
idromele aromatizzatohydromel aux aromatesmetheglinhidromiel con aroma
idrometrohydromètrehydrometerareómetro
ilex glabrahouxgallberryilex glabra
imbutoentonnoirfunnelembudo
imenotterohyménoptèresHymenopterahimenópteros
immagazzinareamasserto store (honey)amasar
immagineimagoimago or mature insectinsecto perfecto
impollinazionepollinisationpollinationpolinización
impotenteimpuissantimpotentimpotente
impupamentonymphosepupationninfosis
inanizioneinanitioninanitioninanición
inarniareenrucherto hive (a swarm)poner en colmena
incorporarefixerto embed (wire in foundation)fijar
incrociohybridationhybridizationhibridación
incubatriceincubateurincubatorincubadora
incubazioneincubationincubationinubación
infettareinfecterto infectinfestar
infezioneinfectioninfectioninfección
ingabbiareencagerto cage (queen)enjaular
ingluviejabotcrop (honey stomach)buche
ingranaggio superioreengrenage supérieurtop drive (of extractor)engranaje superior
inseminazioneinséminationinseminationinseminación
inseminazione strumentaleinsémination artificielleinstrumental inseminationinseminación
insetticidainsecticideinsecticideinsecticida
intestinointestinintestineintestino
intestino anterioreintestin antérieurforegutintestino anterior
intestino mediointestin moyenmidgut or mesenteronintestino medio
intestino tenueintestin grêlesmall intestineintestino delgado
inversioneinversioninversion (of sugar)inversión
invertasiinvertaseinvertaseinvertasa
ipodermahypodermehypodermishipodermis
ippocastanomarronnier d'Indehorse chestnutcastaño de indias
isolamentoisolationinsulationaislamiento
ispezione dell'apiariovisite de rucherinspection (of bee yard)visita (del colmenar)
istintoinstinctinstinctinstinto
istinto da sciamaturainstinct d'essaimageswarming impulseinstinto de enjambrazón
istituto di ricercastation de recherchesresearch instituteinstituto de investigación
istruttore apisticoformateur apicolebeekeeping instructorinstructor apicola

L
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
labbro inferiorelabiumlabiumlábias
labbro superiorelabre ou lèvre supérieurelabrumlabro
labiatelabiéesLabiataelabiadas
lacrime della Madonnasymphorinesnowberrybolas de nieve
lamponeframboisierraspberryframbueso
larvalarvegrublarva
larva di tarma della ceralarve de fausse teignewax moth larvalarva de falsa tiña
latta per il mielebidon à mielhoney can or tinbidón para miel
lavandalavandelavenderespliego
legislazionelégislationlegislationlegislación
leguminoselégumineusesLeguminosaeleguminosas
lentelentillelenslente
leucocitaleucocyteleucocyteleucocito
leva stacca-favilève-cadreshive toollavantacuadros
levulosiolévuloselaevuloselevulosa
libellulalibelluledragonflylibélula
lievitolevureyeastlevadura
ligulaglossa ou langueglossa or tonguelengua
listellobarrettebarbarreta
lobo antennalelobe antennaireantennal lobelóbulo antenario
lobo otticolobe optiqueoptic lobelóbulo óptico
longevitàlongévitélongevitylongevidad
luogo di raduno dei fuchilieu de rassemblement de mâlesdrone assembly placelugar de reunión de zánganos
luogo espostosite exposéexposed sitelugar expuesto
lupinellasainfoinsainfoinesparceta
M
 ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
mal di maggiomal de maiMay sicknessmal de majo
mal neromal noir ou mal des forêtsparalysis during honeydew flowmal negro
malattiamaladiediseaseenfermedad
malattia della covatamaladie du couvainbrood diseaseenfermedad del pollo
malva rosarose trémièrehollyhockmalva real
mancanza di provvistemanque de provisionsshortage of storesfalta de provisiones
mandibolamandibulemandiblemandíbula
mandorloamandieralmondalmendro
marcaremarquer une reineto mark (queen)marcar
mascellamaxillemaxillamaxilar
mascheravoileveilvelo del apicultor
maschera da apicoltorevoile d'apiculteurbee veilvelo del apicultor
maschilemâlemalemacho
maturatorematurateurripenerclarificador
maturazionematurationmaturation or ripeningmaduración
medianomédianmedianmedio
meiosiméiosemeiosismeiosis
melanosimélanosemelanosismelanosis
melariohausseshallow boxcuadro
melario per sezionicadre à sectionssection rackbastidor de secciones
melatamiellathoneydewmielato
melilotomélilotmelilot , sweet clovermeliloto
meliponeméliponesMeliponinimeliponas
melissopanilogiamélissopalynologiemelissopalynologymelisopalinogía
melopommierapplemanzano
membranamembranemembranemembrana
membrana basalemembrane basalebasement membranemembrana basale
membrana intersegmentalemembrane intersegmentaireintersegmental membranemembrana intersegmentaria
mesodermamésodermemesodermmesodermo
mesotoracemésothoraxmesothoraxmesotórax
metabolismométabolismemetabolismmetabolismo
metamorfosimétamorphosemetamorphosismetamorfosis
metatarsopremier article du tarsemetatarsusmetatarso
metatoracemétathoraxmetathoraxmetatórax
micosimycosefungal diseasemicosis
micropilomicropylemicropylemicropilo
mielata principalemiellée principalemain nectar flowmielada principal
mielemielhoneymiel
miele in fa vorayon de mielchunk honeytrozos de panal con miel
miele ambramiel ambrédark amber honeymiel ámbar oscuro
miele ambra chiaromiel ambré clairlight amber honeymiel ámbar claro
miele ambra extra chiaromiel ambré extra-clairextra light amber honeymiel ámbar extra claro
miele artificialemiel artificielhoney substitutemiel artificial
miele biancomiel blancwhite honeymiel blanca
miele bianco acquamiel blanc d'eauwater-white honeymiel blanco agua
miele chiaromiel clairlight-colored honeymiel clara
miele cremosomiel crémeuxcreamed honeymiel crema
miele cristallizzatomiel granuléhoney granulatedmiel granulada
miele di ericamiel de callune, miel de bruyèreheather honeymiel de brezo
miele di melatamiel de miellathoneydew honeymiel de mielato
miele di pasticceriamiel de pâtisseriebaking honeymiel de pastelería
miele estrattomiel extraitcentrifuged honeymiel extraída
miele fluidomiel fluiderun honeymiel colada
miele in favomiel en rayoncomb honeypanal de miel
miele in favo a pezzirayon de mielhoneycombpanal de miel
miele liquidomiel liquideliquid honeymiel líquida
miele scuromiel foncédark honeymiel oscura
miele surriscaldatomiel surchaufféover-heated honeymiel sobrecalentada
miele torchiatomiel de pressehoney pressedmiel extraída por presión
mieleriamielleriehoney housemielería
mimosamimosamimosa, wattlemimosa
misura preventivamesure préventativepreventative measuremedida preventiva
mitosimitosemitosismitosis
morire di famemourrir de faimto starvemorir de hambre
mostra di mieleexposition de mielhoney showexposición de miel
muffamoisissuremouldmoho
muffa del pollinemoisissure du pollenpollen mouldmoho del polen
muscolomusclemusclemúscola
muscolo diretto delle alimuscle du vol directdirect-flight musclemúsculo directo del ala
muscolo diretto delle apimuscles de volflight musclesmúsculo directo del ala
muscolo flessoremuscle fléchisseurflexor musclemúsculo flexor
mutamueecdysis, moultmuda
mutamuemoultmuda
mutazionemutationmutationmutación
myosotismyosotisforget-me-notmiosotis
N
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
nemico delle apiennemi des abeillesenemy of beesenemigo de las abejas
nervonerfnervenervio
nervo motorenerf moteurmotor nervenervio motor
nettarenectarnectarnéctar
nettarionectairenectarynectario
nido di covatanid à couvainbrood nestnido de cría
ninfanymphenymphpupa
nocciolocoudrier , noisetierhazelavellano
nosemiasinosémoseNosema diseasenosemiosis
nucleonucléusnucleus (colony)núcleos
nucleo di fecondazioneruchette à nucléusnucleus box or nucleus hivecomenita núcleo
nutricenourricenurse beenodriza
nutrirenourrirto feedalimentar
nutritorenourrisseurfeederalimentador
nutritore a bottigliabouteille à nourrissementfeeder, bottlefrasco alimentador
nutritore rapidonourrisseur rapiderapid feederalimentador rápido
nutrizionenutritionnutritionnutrición
nutrizione per necessitànourrissement de secoursemergency feedingalimentación de socorro
nutrizione stimolantenourrissement spéculatiffeeding, stimulativealimentación especulativa
O
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
occhiooeileyeojo
occhio compostooeil composécompound eyeojo compuesto
occhio sempliceoeil simpleeye, simpleojo simple
occipiteocciputocciputoccipucio
ocelloocelle ou oeil simpleocellus or simple eyeocelo
odoratoodoratsense of smellolfato
oligotropiaoligotropieconstancy, oligotropyoligotropia
olmoormeelmolmo
ommatidioommatidieommatidiumomatidio
omozigotehomozygotehomozygoushomozigoto
ontanoaulnealderaliso
oogenesioogenèseoogenesisovogénesis
operaiaouvrièreworker (bee)obrera
operaia ovificatriceouvrière pondeuselaying workerobrera ponedora
opercolareoperculerto cap (cells)opercular
opercolatooperculésealed (of brood or honey)operculado
opercolioperculescappings (wax)opérculos
orecchietta del portafavooreillelug ( of frame)oreja(del quadro)
orfanoorphelinqueenlesshuérfano
organismo dannosoravageurpestpeste
organoorganeorganórgano
organo di sensoorgane sensitifsense organórgano sensitivo
origanomarjolaine ou origanmarjorammejorana
ormonehormonehormonehormona
ostioloostiumostiumostium
ovarioovaireovaryovario
ovarioloovarioleovarioleovariolo
ovideposizioneponteovipositionpuesta
oviduttooviducteoviductoviducto
ovopositoreoviposteurovipositorovipostor
P
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
pacco d'apipaquet d'abeillespackage beespaquete de abejas
pallottola di pollinepelote de pollenpollen loadcarga de polen
palpopalpepalppalpo
palpo labialepalpe labiallabial palppalpo labial
palpo mascellarepalpe maxillairemaxillary palppalpo maxilar
papilla rettaleglande rectalerectal glandglándula rectal
papillionaceepapilionacéesPapilionaceaepapilionaceas
pappa realegelée royaleroyal jellyjalea real
paraglossaparaglosseparaglossaparaglosa
paralisiparalysieparalysisparálisis
parapesteparaloquepara foul-broodfalsa loque
parassitaparasiteparasiteparásito
parete della cellaparoi de la cellulecell wallpared de la celda
parete esternaparoi externelift (of double-walled hive)pared externa
partenogenesiparthénogenèseparthenogenesispartenogénesis
passaggiopassagepop-holepaso
peduncolopédonculepedunclepecíolo
pellicolapelliculepelliclepelícula
pelo sensorialepoil sensorielsense hairpelo sensorial
penepénispenispene
percezione del coloreperception de couleurcolour perceptionpercepción del color
percezione delle formeperception des formessense of formpercepción de formas
perdersis'égarerto driftapartarse
perdite invernaliperte hivernalewinter losspérdida invernal
peropoirierpearperal
pescopêcherpeachmelocotonero
peso specificopoids spécifiquespecific gravitypeso específico
pesteloquefoul broodloque
peste americanaloque américaineAmerican foul broodloque americana
peste europealoque européenneEuropean foul broodloque europea
pettine del pollinepeigne à pollenpectenpeine de polen
phaceliaphacéliephaceliafacelia
pialla disopercolatricerâcloir à désoperculeruncapping planera spador de desopercular
pianta nettariferaplante mellifèrenectar planteplanta melífera
pianta polliniferaplante pollinifèrepollen plantplanta polinífera
piantaggineplantainplantainllantén
picciuolopétiolepetiolepecíolo
pigmentopigmentpigmentpigmento
pino silvestrepin sylvestrepine, Scotspino silvestre
pinza del pollinepressoir à pollenpollen pressprensapolen
plasticoplastiqueplasticplástico
pleurapleuritepleuritepleurita
pollinepain d'abeillesbee breadpan de las abejas
pollinidipolliniespollinia (in orchids)polinias
ponticellofausses constructionsbrace-combfalsas construcciones
portafavobaguette supérieuretop bar (of frame)barreta superior
porta-telainiporte-rayonsframe holderportapanales
portatrice d'acquaporteur d'eauwater carrier (bee)portadora de agua
portichettoauventporch (of hive)porche
porticinatrou de volentrance (of hive)entrada
porticina graduabileréducteur d'entréeadjustable entrancepiquera regulable
potentepuissantpotentpotente
predellinoplanchette de volflight boardplancha de vuelo
predellinotrou de volhive entranceagujero de vuelo
prepupaprépupeprepupaprepupa
pretarsoprétarsepretarsuspretarso
primo articolo del tarsopremier article du tarsebasitarsusbasitarso
proboscideproboscis , trompeproboscistrompa
progenieprogéniture , lignéeprogenyprole
propodeopropodeumpropodeumpropodeo
propolipropolispropolispropóleos
propolizzarepropoliserto propolizepropolizar
proteinaprotéineproteinproteína
protocerebroprotocérébronprotocerebrumprotocerebro
protoraceprothoraxprothoraxprotórax
proventricoloproventriculusproventriculusproventrínculo
provvisteprovisions , réservesstoresprovisiones
prugnoprunierplumciruelo
prugnoloépine-noireblackthornendrino
pulirenettoyer à fondto spring-cleanlimpiar
pulizianettoyagecleaninglimpiadura
pungerepiquerto stingpicar
pungiglioneaiguillonsting (organ)aguijón
punturapiqûresting (received from bee)picadura
pupapupepupapupa
R
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
rabdomarhabdomerhabdomrabdoma
raccogliererammasserto gather honey or pollencosechar
raccolta del mielerécolte du mielcrop (harvest)cosecha do miel
raccolta del mielerécolte du mielhoney harvestcosecha de miel
ranuncolorenonculebuttercupranúncolo
ravizzonecolzarape, coleseed or colzacolza
razzaraceraceraza
razza localerace indigènenative raceraza indígena
recessivorécessifrecessiverecesivo
reginareinequeenreina
regina fecondafertile, féconde (reine)fertile (of queen)fecundo
regina fucaiolareine bourdonneusedrone-breeding or laying queenreina zanganera
resistenterésistantresistantresistente
respirazionerespirationrespirationrespiración
restringereresserrer (le nid à couvain)to contract (brood nest)contraerse
rete da propoligrille à propolispropolis collector
retinarétineretinaretina
retinulacellule sensibileretinularetínula
rettorectumrectumrecto
riassuntorésuméabstractextrato bibliográfico
ribes nerocassiscurrant, blackgrosellero negro
ricercarechercheresearchinvestigación
rifrattometroréfractomètrerefractometerrefractómetro
rimedioremèderemedyremedio
rinnovo della reginasupercéduresuperseduresubstitución natural de la reina
riparellasalicaireloosestrife, purplesalicaria
riproduzionereproductionreproductionreproducción
riunireréunirto unite (colonies)reunir
rivista apisticajournal d'apiculturebee journalperiódico de apicultura
rivista di apicolturarevue d'apiculturejournal beeperiódico de apicultura
robiniarobinieracaciafalsa acacia
robinia pseudoacaciafaux acacialocust treefalsa acacia
ronzarebourdonnerto humzumbar
rosaceerosacéesRosaceaerosáceas
rosmarinoromarinrosemaryromero
rospocrapaudtoadsapo
rovoroncebramblezarzamorana
rubinetto a tagliorobinet à clapethoney gate, tapllave de grifo
S
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
saccarosiosaccharosesucrosesucrosa
saccheggiarepillerto robpillar
sacco aereosac à airtracheal sac, air sacsaco traqueal
salicesaulewillowsauce
salviasaugesagesalvia
sanguesangbloodsangre
scagliaécaillescale (foul brood)escama
scaglia di ceraécaille de cirewax scaleescama de cera
scanalaturafeuillurerabbetranura
sceratriceextracteur à cirewax extractorextractor de cera
sceratrice solarecérificateur solairesolar wax extractorcerificador solar
schiudereécloreto hatchabrirse
schiumaécumescumespuma
sciameessaimswarmenjambre
sciame artificialeessaim artificielartificial swarmenjambre artificial
sciame da fameessaim de misèrehunger swarmenjambre de miseria
sciame disertoreessaim déserteurswarm absconded (after hiving)enjambre desertor
sciame nudoessaim nupackage bees with queenenjambre desnudo
sciame perdutoessaim volagelost swarmenjambre perdido
sciame primarioessaim primaireprime swarmenjambro primario
sciame secondarioessaim secondairecast swarmenjambre secundario
sciropposyropsyrupjarabe
scleritescléritescleriteesclerita
scrofulariascrofulairefigwortescrofularia
scuoteresecouerto shakesacudir
scutelloscutellumscutellumescudillo
scutoscutumscutumescudo
secerneresécréterto secretesecretar
secrezionesécrétionsecretionsecreción
segmentosegmentsegmentsegmento
segno dell'accoppiamentosignes d'accouplementmating signsigno de acoplamiento
selezionesélectionbee breedingselección
semesemencesemensemen
senapemoutardemustardmostaza
senape selvaticamoutarde des champscharlock, wild mustardmostaza silvestre
sensillosensillasensillasensilla
sensillo basiconicocône sensorielsense pegcono sensorial
sensillo celonicocône sensorielpit pegcono sensorial
sensillo placoideoplaquette poreusesense plateplaqueta sensorial
senso di orientamentosens d'orientationsense of locationsentido de la localización
separatore perforatoséparateur perforéscreen board (perforated partition)separador perforado
serbatoio del velenoréservoir à veninpoison sacsaco del veneno
sessosexesexsexo
setolasoiebristleseda
setticemiasepticémiesepticaemiasepticemia
setto medianoparoi médianemidrib (od combs)pared mediana
sfarfallareécloreto emerge (of brood)
sfinge testa di mortesphinx tête de mortdeath's-head hawk mothesfinge cabeza de muerto
sistema nervososystème nerveuxnervous systemsistema nervioso
sistema nervoso simpaticosystème nerveux sympathiquesymathetic nervous systemsistema nervioso simpático
smelatoreextracteurextractor (centrifugal)extractor centrífugo
soffocamentosuffocationsuffocationsofocación
solcorainuregrooveacanaladura
solco ligularegouttière lingualeglossal groovegotera lingual
solforaresoufrerto sulphurazufrar
solfuro di carboniosulfure de carbonecarbon disulphidebisulfuro de carbono
solidagoverge d'or, solidagegolden rodvara de oro
sottospeciesous-espècesubspeciesvariedad
sovrapporreplacerto put on (supers)colocar
spazio d'apiespacementbee-spaceespacio de abejas
spazio del glomerechambre d'hivernageclustering spacesitio del racimo
spazzola del pollinebrosse à pollen (pattes 1 et 2)cleaning comb (on 1st and 2nd basitarsus)cepillo del polen ( 1^ y 2^pata)
spazzola del polline (3^ zampa)brosse à pollen ( 3ème patte)scopa or pollen combcepillo del polen (3^pata)
spazzola per apibrosse d'abeillesbee brushcepillo para abejas
spazzolarebrosserto brush (bees off comb)barrer
specchio della ceramiroir à cirewax plate or mirrorespejo de la cera
specieéspècespeciesespecie
spermaspermespermesperma
spermatecaspermathèque , réceptacle séminalspermatheca, receptaculum seminisespermateca
spermatoforospermatophorespermatophoreespermatoforo
spermatogenesispermatogenèsespermatogenesisespermatogénesis
spermatozoospermatozoïdespermatazoonespermatozoide
spermogenesispermiogenèsespermiogenesisespermiogénesis
speroneéperoncalcar, spurespuela
sperone del pollinepoussoir à pollenauricleaurícula
spinaépinespineespina
spiracolo trachealestigmatespiracleespiráculo
spopolamento primaveriledépopulation de printempsspring dwindlingdespoblación de primavera
sporasporesporeespora
stadiostadeinstarestadio
stagione degli sciamipériode d'essaimageswarming seasonperíodo de enjambrazón
stazione di allevamentostation d'élevagebreeding stationestación de cría
stazione di fecondazionestation de fécondationqueen-mating stationestación de fecundación
stazione sperimentalestation expérimentaleexperimental stationestación experimental
sterilizzazionestérilisationsterilizationesterilización
sternitesternitesternite (sternum)esternita
stilettosoie barbelée de l'aiguillonlancetestilete
stimmastigmatestigmaestigma
stipitestipesstipesestipe
stomacoestomacchyle stomachventrículo
stratocoucheseam (of bees between combs)capa
stregghia delle antennestrigilestrigilis or antenna combestrigilo
striscia di avviamentoamorce de cirestarter stripcebo de cera
submentosubmentumsubmentumsubmentón
succedaneo del pollinesurrogat de pollenpollen substitutesubstituto del polen
suggeresucerto suckchupar
supporto dell'arniasupporthive standsoporte banquillo
svernarehivernerto winterponer en invernada
svernatohivernéoverwinteredinvernado
sviluppodéveloppementbuilding up (of a colony)desarollo
T
ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
tarassacopissenlitdandeliondiente de líon
tarma grande della cerafausse teignewax moth, greaterfalsa tiña
tarma piccola della cerapetite teigne de la cirewax moth, lesserpequeña tiña
tarsotarsetarsustarso
tattosens tactilesense of touchtacto
tela fenicatatoile phéniquéecarbolic clothtela fenicada
telaini mobilicadres mobilesmovable framescuadros movibles
telainocadreframecuadro
telaino da melariocadre de hausseshallow framecuadro alza
telaino pienocadre pleindummy (frame)cuadro lleno
tenaglia per favipince à cadreframe tongspinza de cuadros
tentoriotentoriumtentoriumtentorio
tergitetergitetergite, dorsal platetergita
testicolotesticuletestistestículo
tettotoitroof (of hive)techado
tibiatibiatibiatibia
tigliotilleullime or lindentilo
timothymthymetomillo
timolothymolthymoltimol
tixotropiathixotropiethixotropytixotropía
toposourismouseratón
toracethoraxthoraxtórax
torchio da mielepressoir à mielhoney pressprensa para miel
tracheatrachéetracheatráquea
tracheolatrachéoletracheoletraqueola
trappola da pollinetrappe à pollenpollen traptrampa de polen
trappola per fuchitrappe à mâlesdrone trapcazazánganos
trasferiregrefferto graft (larvae)injetar
trasformazionetransformationtransformationtransformación
trattamentotraitementtreatment (of disease)tratamiento
travasaretransvaserto transfer beestransvasar
trifogliotrèfleclovertrébol
trifoglio alessandrinotrèfle d'Alexandriebarseemtrébol alejandrino
trifoglio biancotrèfle blancclover, whitetrébol blanco
trifoglio incarnatotrèfle incarnatclover, crimsontrébol incarnado
trifoglio rossotrèfle rougeclover, redtrébol rojo
tritocerebrotritocérébrontritocerebrumtritocerebro
trocanteretrochantertrochantertrocánter
tubo digerentetube digestifdigestive tracttubo digestivo
tubo malpighianotube de MalpighiMalpighian tubetubo de Malpighio
tubulo ovaricotube ovarienovarian tubuletubo ovárico
tubulo spermaticotube séminifèretestiole, testicular tubuletubo seminifero
tulipiferotulipiertulip treetulipero
tupelotupélotupelotupelo nisa
U
  ΙΤΑΛΙΚΑ                                ΓΑΛΛΙΚΑ              ΑΓΓΛΙΚΑ                    ΙΣΠΑΝΙΚΑ
umiditàhumiditéhumidityhumedad
umiditàhumiditémoisturehumedad
uncinocrampon , agrafestaplegrapa
unghiagriffeclawgancho
uovooeufovumhuevo
uva spinagroseilliergooseberrygrosellero espinoso
V
 ΙΤΑΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΠΑΝΙΚΑ
vaginavaginvaginavagina
valva del peneplaquette d'obturation (de mâle)clasper (of drone)plaqueta de obturación
valvola cardiacavalve proventriculaireproventricular valveálvula proventricular
valvola piloricavalve ventriculaireventricular valveválvula ventral
varietàvariétévarietyvariedad
vasetto per il mielepot à mielhoney potbote para miel
vaso deferentecanal déférentseminal ductcanal deferente
vaso dorsalevaisseau dorsaldorsal blood vesselvaso dorsal
vecciavescevetchveza
velenoveninvenomveneno
venaturaveineveinvena
ventraleventralventralventral
ventricoloventriculeventrilicusventrículo
vergineviergevirginvirgen
verticevertexvertexvértice
vescicola seminalevésicule séminaleseminal vesiculevesícula seminal
vespaguêpewaspavispa
vespa scavatriceguêpe fouisseusefossorial waspavispa cavadora
virusvirusvirusvirus
viscositàviscositéviscosityviscosidad
visione a mosaicovision mosaïquemosaic visionvisión en mosáico
volovol , essorflightvuelo
volo di gioiasoleil d'artificeplay flightvuelo de prueba
volo di orientamentovol d'orientationorientation flightvuelo de orientación
volo di purificazionevol de propretécleansing flightvuelo de limpieza
volo nuzialevol nuptialmating flightvuelo nupcial

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
Το φηφιακό βιβλίο για την αριθμητική και τη γεωμετρία

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ

Τα βασικά (37) εργαλεία (33) ΒΙΝΤΕΟ (20) έξυπνα κόλπα (18) κυψέλη (16) μελισσοκομική ιστορία (16) ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ (14) ανακοινώσεις (14) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (13) αυτοπροστασία (12) ΚΟΦΙΝΕΛΟ (11) SKEP (10) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (10) το σύστημα μου (10) κατασκευές (9) οδηγίες (9) ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ (8) απόψεις (8) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (7) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ (7) ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ (7) Συσκευασίες μελιού (7) βιβλία (7) κυψελη (7) παραδοσιακή μελισσοκομία (7) Μελισσοκομική Πρακτική (6) κυψέλη άμστελ (6) περιβάλλον (6) συσκευασίες (6) το μελισσοκομείο μου (6) Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΑΝ ΕΜΠΕΥΣΗ (5) ΚΥΨΕΛΗ ΚΟΡΜΟΣ (5) βασιλικός πολτός (5) οικειακή διατροφική αυτάρκεια (5) παράξενα (5) συσκευασία (5) φυσική ζωή (5) 1.ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) ΓΥΡΗ (4) Γερμανική μελισσοκομεία (4) Ελληνική σοφία (4) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ (4) ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (4) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (4) ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (4) αποφθέγματα (4) δράσεις (4) εχθροί της μέλισσας (4) κοινωνία (4) νομικά θέματα (4) πολιτική (4) σκέψεις (4) το εργαστήρι του βασιλοτρόφου (4) ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ (3) ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (3) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (3) Ελλάδα (3) ΙΣΤΟΡΙΑ (3) ΚΟΣΜΗΜΑ (3) ΚΥΨΕΛΗ ΠΟΛΗΣ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ (3) Πρόσωπα της Ελληνικής μελισσοκομίας (3) ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (3) ΤΟΠΙΑ (3) ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (3) ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΗΡΗΘΡΑΣ (3) ανέκδοτο (3) βότανα (3) διεθνώς (3) ιστοσελίδες μελισσοκομίας (3) μεταλλαγμένα (3) μεταφορικό μέσο μελισσοκόμων (3) πλαστική κυψέλη (3) προιόντα (3) TOP BAR (2) ΑΝΑΣΤΟΜΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΒΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (2) ΒΟΤΑΝΑ (2) ΓΕΩΡΓΙΑ (2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (2) Δημήτρης Καρακούσης (2) ΕΚΘΕΣΕΙΣ (2) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΗΣ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ (2) ΕΞΥΠΝΑ ΚΟΛΠΑ (2) Ηλεκτρονικό κατάστημα (2) Ημερολόγιο εμπειριών (2) ΚΗΦΗΝΑΣ (2) ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ (2) Λευκάδα (2) ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (2) ΜΕΛΙΣΣΟΚΕΡΙ (2) Μύθοι Αισώπου (2) ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (2) ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (2) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ (2) ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ (2) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (2) ΠΡΟΠΟΛΗ (2) ΠΡΩΤΟΓΟΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ (2) Πρόσωπα (2) Πρόσωπα της διεθνούς μελισσοκομίας (2) ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (2) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (2) αλυσοπρίονο (2) βαρρόα (2) βιολογία (2) δηλητήριο μέλισσας (2) διαγωνισμοί (2) ενεργειακή αυτάρκεια (2) ενημέρωση (2) επιστήμη (2) ετήσιος απολογισμός (2) ευτράπελα (2) η μέλισσα (2) ιδιοκατασκευές (2) κοφίνια (2) κυψέλες (2) κυψέλη Αργώ (2) κυψέλη ανάστομη-τοπ μπαρ- (2) μελισσοκομική επιθεώρηση (2) νομοθεσία μελισσοκομίας (2) πλαστική κυψέλη Νικοτπλαστ (2) προμηθευτές (2) στατιστικά στοιχεία (2) τα προϊόντα μου (2) τιμές (2) τρύγος (2) υδρόμελο (2) φυλές μέλισσας (2) φυτά (2) Aσθένειες του μελισσιού (1) Huber Francois (1) Α (1) ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΙΑ ΧΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1) ΑΓΡΟΤΟΣΠΙΤΟ (1) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (1) ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (1) ΑΝΤΛΙΑ ΚΡΙΟΣ (1) ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ (1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ (1) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ (1) Αστείο (1) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (1) ΒΑΡΕΛΙ (1) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (1) Βαρροική ακαρίαση (1) Γ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (1) ΔΙΕΘΝΩΣ (1) Διατροφή (1) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1) ΕΛΙΑ (1) ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ (1) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (1) ΕΞΥΠΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ (1) ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ (1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ (1) ΕΡΓΑΤΡΙΑ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (1) ΕΧΡ (1) Επικαιρότητα (1) Εργάτης πεύκου (1) ΖΑΧΑΡΟΖΥΜΑΡΟ (1) ΖΟΜΠΥ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (1) ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ΖΩΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ (1) Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ (1) Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ (1) Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ (1) Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΥ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ (1) ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ ΒΕΕΒΟΧ (1) ΘΥΡΙΔΑ (1) Θερμοβάρ (1) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ (1) ΚΌΣΜΗΜΑ (1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (1) ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΚΕΡΑΛΟΙΦΗ (1) ΚΕΡΙ (1) ΚΗΡΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ (1) ΚΟΤΕΤΣΙ (1) ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΟΜΠ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΚΤΙΣΤΗ (1) ΚΥΨΕΛΗ ΠΗΛΙΝΗ (1) Κωστας Χαραλάς (1) ΛΙΩΣΙΜΟ ΚΕΡΙΟΥ (1) ΜΑΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΣΚΕΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (1) ΜΕΞΙΚΟ (1) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ (1) ΜΥΘΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΗΡΩΕΣ (1) ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ (1) Μανίκης (1) Μελίσσια κι άνθρωπος (1) Μελίχρυσος (1) ΝΤΑΝΤΑΝΤ (1) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1) Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΟΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΟΡΕΣΤΑΔΑ (1) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (1) ΠΑΡΑΣΙΤΑ (1) ΠΗΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΗΛΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΘΕΤΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΗ APIMAYE (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΈΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ (1) ΠΟΤΙΣΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΏΝ ΤΕΚΝΟΣΕΤ (1) ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗ (1) ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (1) ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ (1) Περιοδικά μελισσοκομίας (1) ΡΟΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΛΟΙ (1) ΣΕΡΣΕΝΙΑ (1) ΣΙΚΕΛΙΑ (1) ΣΤΕΝΣΙΛ (1) ΣΤΟΧΟΙ (1) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΒΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΛΗΣ (1) ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΡΟΠΑΛΟΙΦΗΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΕΝΤΕΡ (1) ΣΦΗΚΕΣ (1) ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (1) ΤΑΙΝΙΕΣ (1) ΤΑΜΠΕΛΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ (1) ΤΑΜΠΕΛΙΤΣΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΗΠΟΥ (1) ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΜΗΝΟΥΡΓΙΑ-ΚΟΨΙΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ- (1) ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΕΣΜΟΥ ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ (1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ (1) ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ (1) ΥΠΟΔΟΜΗ (1) ΥΨΕΛΙ (1) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ (1) ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ (1) ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ (1) ΦΟΡΗΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (1) ΦΩΛΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ (1) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ (1) ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (1) ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΕΡΙ (1) ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ (1) ανακαλύψεις (1) αρρώστιες (1) ασκοσφαίρωση (1) ασφάλεια (1) βαμβακίαση πεύκου (1) βασιλισσοκελιά (1) βιολογική μελισσοκομία (1) βιοποικιλοτητα και απειλές (1) γλυκά (1) διατροφικά σκάνδαλα (1) εγκλωβισμός βασίλισσας (1) εκθέσεις-συνέδρια (1) εκλογές (1) εντατική γεωρία (1) εξ (1) επίκαιρα (1) εργαστήριο μελισσοκομικό (1) η μελισσοκομία (1) η παριζιάνικη κυψέλη (1) καθαρισμός εργαλείων (1) καυσιμο νερό (1) κινηματογράφος (1) κυψέλη επίδειξης Οντάριο (1) κυψελίδιο (1) κόψιμο μελισσιού (1) μέλισσα και περιβάλλον (1) μήνας του μέλιτος (1) μελισσοκομική ορολογία (1) μελισσοκομική χλωρίδα (1) μελισσοφάγος (1) μελιτογόνα έντομα (1) μελόκρασο (1) μικρό εργαστήρι της μέλισσας (1) μινιμαλιστική κυψέλη (1) μοντέλο πρόγνωσης μελιτοεκκρίσεων (1) μύγες και μέλι (1) νέοι μελισσοκόμοι (1) νομαδική κυψέλη (1) νοσεμίαση (1) ο επιγειος παράδεισος (1) οι τροφοδότες μου (1) οικονομία (1) παράσιτα (1) πελίτι (1) πλαστική κυψέλη beehive (1) πλαστική κυψέλη Τεκνοσέτ (1) ποιότητα (1) προιόντα κυψέλης (1) σερσένι (1) σκαθάρι (1) συνταγές με μέλι (1) συνταγή ζαχαροζύμαρου (1) σφήκα (1) σύστημα Αριστέας (1) τα προϊόντα της μέλισσας (1) ταυτοποίηση (1) τιμοκατάλογος Ελληνικός (1) το εργαστήριο μου (1) τσιμεντένια κυψέλη:Μέλοικος (1) φαρμακείο σπιτιού (1) φουτουριστική κυψέλη (1) φυσική καλλιέργεια (1) φωτογραφία (1)

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι

Η ευτυχία του να είσαι Έλληνας και η δυστυχία του να μην είσαι
κάντε κλίκ για ανάγνωση του πλήρους έργου